Решения от заседание на КФН от 31 януари 2014 г.

На свое заседание от 31 януари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев за закупуване на акции на „Първа инвестиционна банка” АД, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава допълнителен лиценз на Застрахователна компания „Надежда” АД за застраховки по т. 3, 7, 8, 9, 16 и 18 от раздел іі, буква „а” на приложение № 1 от Кодекса за застраховането за всички рискове.

3. Издава допълнителен лиценз на „Застрахователно акционерно дружество България” АД, за застраховки по т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 16 и т. 17 от раздел іі, буква „а” на приложение № 1 от Кодекса за застраховането за всички рискове.

Решения от заседание на КФН от 29 януари 2014 г.

На свое заседание от 29 януари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с “Насоки за образеца на МзР относно консултирането, сътрудничеството и обмена на информация, свързани с надзора на субекти по Директива ЛУАИФ”

2. Вписва емисия емисия конвертируеми облигации, издадени от „София Комерс – Заложни Къщи” АД. Емисията е в размер на 15 058 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 100 евро за облигация.

3. Вписва емисия акции, издадени в резултат на увеличение на капитала „Би Джи Ай Груп” АД, гр. София от 200 000 лв. на 5 359 000 лв. Издадената емисия е в размер на 5 159 000 лева, разпределени в 5 159 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.

Стоян Мавродиев: КФН прави всичко възможно, за да защити интересите на пенсионерите и отказът от сделка за ПОК „Доверие” го доказва

Прекратяването на сделката за продажбата на ПОК „Доверие”, което вече е официално обявено, е доказателство за добрата работа на Комисията за финансов надзор. Това заяви в интервю за бТВ председателят на регулатора Стоян Мавродиев. Той подчерта, че в серия от срещи с настоящия собственик „Виена Иншуърънс Груп” ясно е било казано, че регулаторът има сериозни притеснения и съмнения относно качествата на обявения инвеститор и че подобна сделка не би могла да бъде одобрена. Това е нещо, което до момента не сме казвали публично, за да си свършим професионално работата, но след като дойде краят на този злополучен кандидат купувач, можем вече да кажем, че тази сделка не се случи основно благодарение на усилията и работата на българския финансов надзор. Ако компанията реши да продава фонда занапред, трябва да осигури солиден инвеститор, който да накара всички да бъдем спокойни за съдбата на парите на пенсионерите, защото при нас няма шанс да пробият лобисти и да се подадем на влияние, допълни председателят на КФН.

Стоян Мавродиев подчерта, че ПОК „Доверие” е стабилен и КФН прави всичко възможно, за да защити интересите на българската държава и пенсионерите, включително и с ежедневни проверки на място. Надали има по-силно регулирана българска финансова институция, отколкото са пенсионните фондове и хората трябва да бъдат спокойни, каза в заключение председателят на КФН.

Стоян Мавродиев: Предложих за членове на КФН две безспорни, непартийни и професионални кандидатури

Над 85% от присъстващите народни представители от всички парламентарни групи подкрепиха номинациите ми за заместник-председател и член на КФН, изтъкна в интервю за бТВ Стоян Мавродиев, председател на КФН. От присъствалите 144 депутати,  „за” гласуваха общо 128 депутати: 67 от ГЕРБ, 30 от БСП, 29 от ДПС и двама от „Атака”. Това е един от малкото добри примери за единомислие на опозиция и управляващи по важни теми с национално значение, каквато е изборът на позиции в един от най-важните независими регулатори, допълни той и припомни, че има още един аналогичен случай на единодушие в този парламент – при избора на подуправител на Българската народна банка. Той използва случая, за да благодари на всички гласували народни представители, както и на ръководствата и лидерите на парламентарно представените партии, които подкрепиха кандидатурите с консенсус, който е проява на националноотговорно отношение. Според него трябва всички да бъдат отговорни, а не да решават вътрешнопартийни въпроси на гърба на ключови финансови институции, които са гарант за стабилността в страната. КФН работи прозрачно, надпартийно и върши перфектно своята работа, както в България, така и в европейските регулаторни органи.

Стоян Мавродиев подчерта, че е в неговото правомощие да посочи хора за тези позиции и след задълбочен анализ той е предложил за гласуване две безспорни, непартийни, професионални кандидатури – топ експерти, доказали своите качества, с прекрасно образование в български и престижни международни университети. Искам да уточня – не е имало срещи в партийни централи, с цел договаряне на подкрепа за кандидатите, преди избора им в парламента. По никакъв начин не съм се влиял от решения, които са спуснати. Това е нещо, с което ние трябва да се гордеем, не да търсим интрига в това и да правим манипулации, категоричен бе той.

Процедурата при избора на новите членове на КФН е пример за прозрачност, каза още председателят на КФН. Внесох кандидатурите си в НС и се обадих лично на председателя Михаил Миков, за да го информирам. Това е част от нормалния междуинституциунален диалог, а не задкулисна договорка – да се твърди това е опит за манипулация. Няма нито изискване, нито практика, кандидатурите да се разглеждат предварително в комисиите на НС, каквото искане отправи депутатът Георги Кадиев, обясни Стоян Мавродиев. Кадиев, както и другите народни представители, имаха възможност да зададат своите въпроси към кандидатите в пленарната зала. Никой от тях, включително Кадиев, не пожела изслушване на кандидатите.

Кандидатурите за членове на КФН са надпартийни, въпреки че съм бил депутат от ГЕРБ, категоричен бе Стоян Мавродиев. Неслучайно аз съм сред хората, които най-остро са критикували ГЕРБ по време на управлението им. Дори съм дал на прокурор двама министри от това управление – финансовия Симеон Дянков и икономическия Трайчо Трайков, заради съмнения за извършено престъпление при приватизацията на EVN. Така че когато аз бях ясно дефинирал позиция по важни теми за икономическа и бюджетна политика, г-н Кадиев го нямаше никъде. Не съм го чул някъде нещо да критикува управлението на ГЕРБ. Целта му сега не е да бъде принципен, а да лобира от парламентарната трибуна за един от заместниците ми с изтекъл мандат. Хубаво е българските граждани да знаят това и да са информирани, каза в заключение председателят на КФН.

Съобщение относно срока за внасяне на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор

Комисия за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл.27 ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за внасяне в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишни такси) за 2014 г. е до 31 януари 2014 г.

Годишните такси са с размер, определен в Раздел II, чл. 2, ал. 1 от Тарифата за таксите, събирани от КФН по ЗКФН, приета с Постановление на Министерски съвет № 126/2011 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2011 г.). Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава съгласно чл.27, ал.5 от ЗКФН. При неплащане на дължимите такси, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН.

Таксите могат да бъдат платени на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 

                                                      БНБ – ЦУ

                                                      пл. „Ал. Батенберг” № 1

                                                      IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01

                                                      BIC   BNBGBGSD

Народното събрание избра двама нови членове на Комисията за финансов надзор

Народното събрание избра двама нови членове на Комисията за финансов надзор, по предложение на председателя на КФН Стоян Мавродиев, съгласно неговите законоустановени правомощия. Това са Ралица Агайн-Гури – избрана за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор” и Владимир Савов – избран за член на регулатора, подпомагащ политиката на КФН по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Мандатът им е 6-годишен.

Кандидатурите на Ралица Агайн-Гури и Владимир Савов бяха одобрени от парламента с 128 гласа „за”, 9 гласа „против” и 7 „въздържал се” и бяха подкрепени от всички парламентарни групи.

Предложенията бяха направени на основание на чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.

В изказванията си двамата нови членове изразиха воля и готовност за усъвършенстване на механизмите за защита правата на потребителите на небанкови финансови услуги, развитие на финансовите пазари и поддържане на финансовата стабилност в България.

 

Решения от заседание на КФН от 24 януари 2014 г.

1.  Издава временна забрана за публикуване на предложението на „Сиесайеф” АД за закупуване на акции на „Пампорово” АД, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава временна забрана за публикуване на предложението на „Сиесайеф” АД за закупуване на акции на „Деспред” АД, от останалите акционери на дружеството.

3. Издава временна забрана за публикуване на предложението на „Велде” ГмбХ за закупуване на акции на „Велде България” АД, от останалите акционери на дружеството.

4. Отхвърля жалба от „Енергони” АД срещу Решение № 876-ПД от 20.11.2013 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като неоснователна.

Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г.

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на 3,22 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 30.12.2011 г. до 30.12.2013 г. За професионалните пенсионни фондове (ППФ) за същия период е определена минимална доходност на годишна база в размер на 3,27 на сто. Среднопретеглената доходност (модифицираната претеглена доходност) на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е 6,22 на сто, а за ППФ съответно е 6,27 на сто.

            Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд.

            Пълният текст на решения № 75-УПФ и № 76-ППФ от 21.01.2014 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

            Заедно с обявяването на минималната доходност на задължителните пенсионни фондове се обявяват и данните за годишната доходност за 2013 г. на всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Средната претеглена доходност (немодифицирана) за 2013 г. на универсалните пенсионни фондове е 4,73 на сто, на професионалните фондове е 5,30 на сто и на доброволните фондове е 6,35 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2013 г. може да намерите тук.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 декември 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 442. За месец декември 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за отказа си да извършват застрахователна дейност на територията на България.

Към  31 декември 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1716. През месец декември 10 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България.

През декември общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

Към 31 декември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”

Решение от заседание на КФН от 16 януари 2014 г.

На свое заседание от 16 януари 2014 г. КФН взе следното решение:

 

1. Вписва емисия в размер на 2 051 300 лв., разпределена в 205 130 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 10 лeва всяка в резултат на увеличение на капитала „Пи Ар Си” АДСИЦ, гр. София от 14 359 090 лв. на 16 410 390 лв.