Марина Миланова е одобрена за главен изпълнителен директор на ЗК “Орел живот”

Проф. Милчо Стоименов, временно изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, одобри Марина Миланова за главен изпълнителен директор на ЗК “Орел живот” АД, София.

Пълния текст на решение 151 – ЖЗ може да намерите в раздел “Документи”.

Одобрен е нов ликвидатор на ОСК

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", освободи ликвидатора на Осигурително синдикална каса "Подкрепа" – Виолета Младенова и назначи Екатерина Иванова.
 
Пълния текст на решение  № 146 – ЗЛ може да намерите в раздел "Документи".

Разрешение получи още един застрахователен брокер

Проф. Милчо Стоименов, временно изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Генерална агенция България Велико Търново" ООД за извършване на  дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 150 – ЗБ може да откриете в раздел "Документи".

КФН одобри промените в програмното осигуряване на 30 инвестиционни посредници

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в програмното осигуряване, съгласно проекти, представени в КФН, на 30 инвестиционни посредници.

Пълния текст на решенията от номер 113 до 142 може да намерите  в раздел "Документи".

КФН одобри промените в общите условия при работа с клиенти

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проектите, представен в КФН.

Пълния текст на решенията № 112, № 144, № 145 и № 149 може да намерите  в раздел "Документи".

Одобрена е промяната в общите условия,приложими към договорите с клиенти, на двама инвестиционни посредници

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на "ВАРНЕНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" АД, Варна, и на "СОМОНИ 2001" ООД, Стара Загора, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проект, представен в КФН

Пълния текст на решение № 144 и № 145 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са изменения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от

Заместник-председателят, ръководещ управление "Осигурителен надзор" Бисер Петков, одобри измененията и допълненията в правилниците  за организацията и дейността на  пенсионните фондове, управлявани от "ДЗИ-Пенсионно осигуряване" АД.
Измененията и допълненията в правилниците са във връзка и с процедурата по промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигуреното лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.
 Пълния текст на решения № 108, № 109 и № 107 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промените в програмното осигуряване

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в  програмното осигуряване съгласно представените проектите в КФН на 9 инвестиционни посредника, а именно на ФК "ФИНА-С" АД, "БОРА ИНВЕСТ" АД, ФК "КАРОЛ" АД, "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД, "БУЛФИН ИНВЕСТ" АД, "Балканска консултантска компания -ИП"ЕАД, "ФИНАНСКОМ" АД, "БУЛЕКС ИНВЕСТ" АД, "МИЛИАРД ИНВЕСТ" ООД.
 Решенията с номера 96,97,98,99,100,101,102 и 103 може да намерите в раздел "Документи".

Утвърдени са двама нови одитори, които могат да заверяват годишни финансови отчети на застрахователи и един застрахователен брокер

Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде разрешение на "Одит Консулт – Ер Пи Ей" ООД да извършва дейност като застрахователен брокер.
Г-н Кафелов утвърди Изабела Джалъзова и "Биекс одит" ООД за одитори, който могат да заверяват годишните финансови отчети на застрахователите.

Пълния текст на решение №92, №93 и № 94 може да намерите в раздел "Документи".