Одобрени са промените в програмното осигуряване

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в  програмното осигуряване съгласно представените проектите в КФН на 9 инвестиционни посредника, а именно на ФК "ФИНА-С" АД, "БОРА ИНВЕСТ" АД, ФК "КАРОЛ" АД, "ИНТЕРКАПИТАЛ МАРКЕТС" АД, "БУЛФИН ИНВЕСТ" АД, "Балканска консултантска компания -ИП"ЕАД, "ФИНАНСКОМ" АД, "БУЛЕКС ИНВЕСТ" АД, "МИЛИАРД ИНВЕСТ" ООД.
 Решенията с номера 96,97,98,99,100,101,102 и 103 може да намерите в раздел "Документи".