Стратегията за развитие на Комисията за финансов надзор 2022 – 2024, приета с решение на КФН по протокол № 94/16.12.2021 г., можете да прочетете тук.copy rolex