КФН си е поставила за цел наблюдение на финансовите иновации, определени като „технологично ориентирани финансови иновации, които биха могли да доведат до нови бизнес модели, приложения, процеси или продукти със свързан материален ефект върху финансовите пазари и институции и предоставяните от тях финансови услуги“ в небанковия финансов сектор. 

Целта на този процес е, както защитата интересите на потребителите, така и улесняване изпълнението на регулаторните изисквания в сътрудничество с FinTech дружествата, включително и поднадзорните на КФН лица.

КФН продължава процеса на наблюдение на финансовите иновации с цел изясняване на интереса на поднадзорните лица към прилагането им в рамките на небанковия финансов сектор, както изследване на ползите за потребителите на услуги и за поднадзорните лица, произтичащи от улеснен достъп и намален разход на предлаганите продукти/услуги.

Получените отзиви в хода на консултациите и проучванията целят изясняване на произтичащите от иновациите рискове, влиянието върху бизнес моделите на финансовите институции, защита на потребителите и отражението на финансовите иновации по отношение борбата срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма.

Поднадзорните лица се приканват да изпратят своите отговори на въпросника, подписани с КЕП, на електронна поща: fintech@fsc.bg в срок до 15-ти октомври 2019 г.

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 7 )