В рубриката “Стойност на един дял на пенсионните фондове” може да намерите актуалната информация за стойността на един дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за периода от 01.09.2004 г. до 30.11.2004 г.

Колебанията в стойностите на един дял във фондовете за периода варират от 0,06669 лв. до 0,02026 лв. в професионалните фондове, от 0,07071 лв. до 0,02020 лв. в универсалните фондове и от 0,07420 лв. до 0,02484 лв. в доброволните пенсионни фондове. През месец ноември се запази тенденцията на нарастване на стойността на един дял във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. За всички фондове, нарастването в стойността на един дял за месец ноември е значително по-голямо в сравнение с нарастването на стойността на един дял през месец октомври. Това нарастване в стойността на един дял се дължи най-вече на повишението в цените на компенсаторните инструменти на капиталовия пазар.