Одобрена е промяната в общите условия,приложими към договорите с клиенти, на двама инвестиционни посредници

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение на "ВАРНЕНСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК" АД, Варна, и на "СОМОНИ 2001" ООД, Стара Загора, за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти, съгласно проект, представен в КФН

Пълния текст на решение № 144 и № 145 може да намерите в раздел "Документи".