КФН одобри промените в програмното осигуряване на 30 инвестиционни посредници

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, одобри промените в програмното осигуряване, съгласно проекти, представени в КФН, на 30 инвестиционни посредници.

Пълния текст на решенията от номер 113 до 142 може да намерите  в раздел "Документи".