“Асист брокер” се отказва от дейността си като застрахователен брокер

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", потвърди доброволния отказ от извършване на дейност като застрахователен брокер на "Асист брокер" ООД, регистриран през 2000 г.
Пълния текст на решението може да намерите в раздел "Документи".