Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

      За месец август 4 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 август 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 478.

  През месец август 17 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 4 са отказалите се. Към 31 август 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1817.

   Един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. През месец август общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 12.

     Към 31 август общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 30.

   Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец юли 6 застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България и 1 се е отказал. Към 31 юли 2014 г. застрахователите от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 474.

През месец юли 13 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 3 са отказалите се. Към 31 юли 2014 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1804.

Един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да извършва застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС.

През месец юли общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС, е 11.

През месец юли 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заличен от публичния регистър, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 11 от ЗКФН. Един застрахователен посредник е разширил дейността си на територията на държава-членка, но общият брой на застрахователните посредници, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави-членки на ЕС, остава непроменен, тъй като посредникът вече фигурира в посочения списък.

Към 31 юли общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави-членки на ЕС, е 30.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

          Към 30 юни 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 469. За месец юни 7 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България.

          Към 30 юни 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1794. През месец юни 37 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са отказалите се.

      През месец юни общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

           Към 30 юни общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 31. През месец юни 3 нови застрахователни посредници със седалище на територията на Република България са уведомили КФН за намерението да разширят дейността си на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги или на правото на установяване.             

          Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

            Към 30 април 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 462. За месец април 10 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а броят на отказалите се е 1.

            Към 30 април 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1759. През месец февруари 19 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са отказалите се.

            През месец април общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

            Към 31 март общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 28.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 март 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 453. За месец март 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а броят на отказалите се е 1.

            Към 31 март 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1745. През месец февруари 14 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 13 са отказалите се.

            През месец март общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

            Към 28 февруари общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 28.        

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави-членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 28 февруари 2014 г. застрахователите от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 452. За месец февруари 11 застрахователни дружества от държави-членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България.

Към  28 февруари 2014 г. застрахователните посредници от държави-членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1744. През месец февруари 20 нови застрахователни посредници от държави-членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 6 са отказалите се.

През месец февруари общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави-членки на ЕС, остава 10.

Към 31 януари общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави-членки на ЕС, е 26.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 януари 2014 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 441. За месец януари 3 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а броят на отказалите се, е 4.

Към  31 януари 2014 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1730. През месец януари 21 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 7 са отказалите се.

През месец януари общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

Към 31 декември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, е 26.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 декември 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 442. За месец декември 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за отказа си да извършват застрахователна дейност на територията на България.

Към  31 декември 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1716. През месец декември 10 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България.

През декември общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, остава 10.

Към 31 декември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 ноември 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 444. За месец ноември едно застрахователно дружество от държава членка е нотифицирало КФН, че желае да извършва застрахователна дейност на територията на  България и едно дружество се е отказало.

Към  30 ноември 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1706. През ноември 12 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България и 11 са се отказали.

През ноември един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на държава членка на ЕС, като общият брой на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 30 ноември общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.         Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 октомври 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 444. През октомври две застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България и едно дружество се е отказало.

Към  31 октомври 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1705. През октомври 17 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България и един посредник се е отказал.

През месец октомври един застраховател със седалище на територията на Република България е заявил намерението си да разшири застрахователната си дейност на територията на държава членка на ЕС, като общият брой на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 31 октомври общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 27.         Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 август 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 439. За месец август 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  31 август 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1674. През месец август 13 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, като само 1 се е отказал.

През месец август не са постъпили уведомления от застрахователи със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 31 август общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС възлиза на 27. През месеца един застрахователен брокер е уведомил КФН за намерението си да разшири дейността си при условията на правото на установяване на териториите на други държави членки.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 юли 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 436. За месец юли 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  31 юли 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1662. През месец юли 9 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 7 са се отказали.

През месец юли не са постъпили уведомления от застрахователи със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 31 юни застрахователните брокери със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС остава 32. През месец юли един застрахователен брокер е уведомил КФН за намерението си да извършва дейност на територията на всички държави членки, а с решение на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, един застрахователен брокер е отписан от регистъра, воден на основание чл. 30, ал. 1, т. 10 от Закона за Комисията за финансов надзор, по негово искане.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 юни 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 434. За месец юни 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  30 юни 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1660. През месец юни 19 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 10 са се отказали.

През месец юни не са постъпили уведомления от застрахователи със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, като общият брой  на дружествата, имащи това право, остава 10.

Към 30 юни застрахователните брокери със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС са 32. През месец юни един застрахователен брокер е уведомил КФН за намерението си да извършва дейност на територията на друга държава членка.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 май 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 432. За месец май 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България, а 1 застраховател е заявил преустановяване на дейността си.

Към  31 май 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1651. През месец май 23 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 8 са се отказали.

През месец май е постъпило уведомление от ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп”, с което е заявено намерението на дружеството да разшири дейността си при условията на свободата на предоставяне на услуги на териториите на 23 държави членки. Общият брой  на застрахователите, имащи право да извършват дейност на териториите на държави членки, остава 10, тъй като ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” е нотифицирало КФН за намерението си да извършва застрахователна дейност на териториите на други държави членки и дружеството е включено в списъка на застрахователите, имащи право да извършват дейност на територията на държави членки.

Общият брой на застрахователните брокери със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС, остава 31.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 април 2013 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 431. За месец април 3 застрахователи от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на  България.

Към  30 април 2013 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1636. За април 21 застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, както и 9 са се отказали.

През април не са постъпили нови уведомления от застрахователи и от застрахователни брокери със седалище на територията на Република България, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на държави членки на ЕС и общият брой на застрахователите остава 10, а на брокерите е 31.

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.

Към 31.05.2012 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 411, като за месец май 2012 г. – 2 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват дейност у нас.

Към 31.05.2012 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 668, като новите за месец май 2012 г., са 12 застрахователни посредници.

Линк към списъците: http://www.fsc.bg/Notifikacii-polucheni-v-KFN-bg-111

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31.03.2012 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 402, като за месец март 4 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват дейност у нас и 1 спира да извършва дейност.

Към 31.03.2012 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 631, като новите за месеца са 12 застрахователни посредници, а 3 са заявили отказ.

 Списъците са публикувани в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации, получени в КФН”.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 29.02.2012 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 398, като за февруари 6 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас и един се е отказал.

Към 29.02.2012г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на България са 1 619,  като новите за месеца са 19 застрахователни посредници, а 4 са заявили отказ.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31.01.2012 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 392. За месец януари не са постъпвали нови заявления за извършване на дейност като застраховател у нас, но 5 застрахователи от държави членки са прекратили дейността си на територията на България. От началото на 2007 година, когато България като страна членка на ЕС започна да получава нотификации от чуждестранни застрахователи, че желаят да развиват дейност в България, общо от нотифицираните застрахователи 23 са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната.

Към 31.01.2012 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 600, като новите за месец януари заявили желание да извършват дейност по застрахователно посредничество са 4. От началото на нотификациите 112 застрахователни посредници са прекратили дейност в нашата страна.  

 

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 декември 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 392, като за декември 8 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 31 декември 2011 г.  застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 596, като през ноември 14 застрахователни посредници са заявили желанието си да развиват дейност у нас.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 октомври 2011 г. застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 379, като за октомври трима са новите застрахователи заявили желание, че желаят да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 31 октомври 2011 г.  застрахователни посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 568, като за октомври седем застрахователни посредници са нотифицирали комисията, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество у нас.

През октомври е одобрено заявление за извършване на дейност на застрахователен брокер „Лайф Брокер” ЕООД на територията на Република Румъния при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 30 септември 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 376, като за септември 6 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 30 септември 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 561, като новите за месеца заявили желание са 13 застрахователни посредници.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

Към 31 август 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 370, като за август 6 са нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 31 август 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 548, , като новите за месеца заявили желание са 11 застрахователни посредници.