Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един пенсионен фонд в друг за четвъртото тримесечие и за 2013 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.

През четвъртото тримесечие на 2013 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 59 878 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг.

Общо 53 550 осигурени лица от подалите заявления през четвъртото тримесечие на 2013 г., са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 123 596 хил. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през цялата 2013 г. са общо 194 288. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 415 350 хил. лв.

Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства в друг пенсионен фонд за четвъртото тримесечие на 2013 г. и за цялата 2013 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.