Одобрени са изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на ДПФ „Пенсионноосигурителен институт”

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в правилника за организацията и дейността на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, управляван от  „Пенсионноосигурителен институт” АД.

Пълния текст на решение № 223-ДПФ може да намерите в раздел Административни документи / Решения.