Всички застрахователни компании разполагат с финансов ресурс незабавно да изплащат обезщетения във връзка с градушката

Всички застрахователни компании предоставиха в Комисията за финансов надзор подробна информация за облекченията в реда, сроковете и условията, при които ще регистрират и изплащат обезщетения във връзка с щетите от градушката от 8 юли 2014 г.

Застрахователите са удължили чувствително сроковете за подаване на претенции с между 10 и 30 дни като декларират, че при необходимост времето за завеждане на щетите може да се удължи допълнително – до обслужване на всички клиенти.

Нито една застрахователна компания няма да изисква удостоверение от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), което стандартно струва 35 лв.

Сред другите улесненията, които различните застрахователи осигуряват за клиентите си, са:

  • по-дълго работно време, при някои включително и през почивните дни;
  • облекчени процедури;
  • възможност пострадалите да завеждат щети по телефон, емайл или чрез мобилно приложение;
  • отворени офиси и извън столицата;
  • допълнителни мобилни групи и извънредни точки за огледи;
  • денонощна информация по телефон и др.

На пресконференция в Министерския съвет зам.-председателят на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, Ралица Агайн-Гури подчерта, че всички застрахователни компании разполагат с необходимия финансов ресурс незабавно да изплащат обезщетения във връзка с щетите от градушката на 8 юли

Пълна информация за документите и сроковете на всички застрахователи за предявяване на претенции за щети, нанесени от градушката на 8 юли 2014 г., е налична на сайта на КФН.