Решения от заседание на КФН на 13 август 2014 г.

На заседанието си на 13 август 2014 г. КФН реши:

1. Одобрява Споразумение за сътрудничество между членовете и участниците в колегиума на застрахователна група KBC

2. Издава временна забрана за публикуване на предложението на „Лого Къмпани” ЕООД за закупуване чрез инвестиционен посредник „Евро-финанс” АД на акции от капитала на „Дир.бг” АД от останалите акционери на дружеството

3. Ще изпрати уведомление до компетентния орган на приемащата държава-членка на ЕС относно намерението на ЗЕАД „ДаллБогг: Живот и здраве” ЕАД да извършва застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.