КФН и БАДДПО обсъдиха предстоящите промени в КСО

Днес, 21 септември 2011 г. , се проведе дискусия във връзка с подготвяните изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване. На срещата присъстваха представители на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване /БАДДПО/, експерти от КФН, както и членове на работната група от Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика, участвали в подготовката на законопроекта.  Заместник-председателят на КФН г-н Ангел Джалъзов беше модератор на събитието. Той запозна присъстващите с основните моменти от предложенията за промени.

Представителите на пенсионноосигурителните дружества приветстваха повечето от измененията в КСО, както и стремежа да се подобри качеството на дейността по допълнителното пенсионнно осигурява. Същевременно те направиха своите коментари по някои от предстоящите промени, свързани с инвестиционните регулации, размерът на таксите и удръжките, събирани от пенсионните фондове и текстовете за «свързани лица” и «контрол».

До 26 септември т.г БАДДПО писмено ще представи в КФН своите бележки и предложения по законопроекта.