Одобрени са двама застрахователни брокери

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решения,  с които вписа „Джи Ти Ай Кънсалтинг” ЕООД и „Дженерал Консулт” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

Решенията № 656 и №664 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.