КФН проведе ХІ-тото издание на образователната програма „Небанковият сектор в България” за ученици от 11 клас от икономическите и търговски училища от 9 до 13 септември 2013 г.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев връчи сертификати на участниците в програмата

Двадесет и двама ученици и трима учители от специализирани училища в цялата страна се включиха в ХІ-тото издание на образователната програма „Небанковият сектор в България”, организирана от Комисия за финансов надзор, фондация „Атанас Буров” и Министерството на образованието и науката (МОН). В рамките на обучението те се запознаха със структурата, принципите и процесите във финансовия сектор с акцент върху капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари, посетиха Българската фондова борса, Централния депозитар и водещи компании.