Общозастрахователният портфейл от Chartis Insurance Ireland Limited е прехвърлен на Chartis Europe Limited

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 11 януари.2012 г. е получила информация от Централната банка на Ирландия относно прехвърлянето на общозастрахователния портфейл от Chartis Insurance Ireland Limited на Chartis Europe Limited (Chartis Insurance UK Limited). Прехвърлянето е одобрено от техния Върховен съд и е влязло в сила от 1 декември 2011 г. 
Посочените дружества имат право да извършват дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги. На 23 декември 2011 г. Централната банка на Ирландия отнема лиценза на Chartis Insurance Ireland Limited по тяхно предложение.