Информация от Института за надзор на частните застрахователни дружества и защита на обществения интерес (ISVAP)

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 29.12.2011 г. е получила информация от Института за надзор на частните застрахователни дружества и защита на обществения интерес (ISVAP), Италия за влязло в сила одобрение от 31.12.2011 г. за прехвърляне на застрахователния портфейл в резултат на вливане на Euler Hermes SIAC s.p.a. в Euler Hermes Credit Insurance Belgium SA (NV). Посочените дружества имат право да извършват дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, като Euler Hermes SIAC s.p.a. преустановява дейността си.