Решения от заседание на КФН на 22.10.2020 г.


На заседанието си на 20.10.2020 г. КФН реши:

1. Днес се разгледаха последните заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
От разгледаните до 22.10.2020 г. заявления се допускат съответните лица със следните входящи номера на заявленията:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 14 ноември 2020 г., се допускат:

Входящ номер
1. РГ-06-2187-1 от 29.09.2020 г.
2. РГ-06-2312-1 от 30.09.2020 г.
3. РГ-06-1509-1 от 01.10.2020 г. 
4. РГ-06-2313-1 от 01.10.2020 г.
5. РГ-06-2267-1 от 02.10.2020 г.

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 15 ноември 2020 г., се допускат:
Входящ номер
1. РГ-06-2124-1 от 25.09.2020 г.
2. РГ-06-2310-1 от 29.09.2020 г.
3. РГ-06-2311-1 от 29.09.2020 г.
4. РГ-06-2257-1 от 29.09.2020 г.
5. РГ-06-2255-1 от 29.09.2020 г. 
6. РГ-06-2281-1 от 02.10.2020 г.
7. РГ-06-2314-1 от 02.10.2020 г.
8. РГ-06-1414-1 от 02.10.2020 г.

Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит.
Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват.
В писмото, с което всеки от кандидатите ще бъде уведомен относно допускането до изпит, ще бъдат посочени срокове за заплащане на таксата.
Това е последният списък с допуснати кандидати. Следете страницата на КФН и по-специално секция „Новини“, за да получите информация за мястото на провеждане на изпита.

2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „БГ ИНТЕЛЕКТ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

3. Одобрява Евгени Недев за член на Съвета на директорите на „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД. Изпраща писмо до дружеството с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на още един член на Съвета на директорите.

4. Изпраща писмо до „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип, както и във връзка с вписване на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип.

Решения от заседание на КФН на 22.10.2020 г.


На заседанието си на 20.10.2020 г. КФН реши:

1. Днес се разгледаха последните заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 14 и 15 ноември 2020 г.
От разгледаните до 22.10.2020 г. заявления се допускат съответните лица със следните входящи номера на заявленията:

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 14 ноември 2020 г., се допускат:

Входящ номер
1. РГ-06-2187-1 от 29.09.2020 г.
2. РГ-06-2312-1 от 30.09.2020 г.
3. РГ-06-1509-1 от 01.10.2020 г. 
4. РГ-06-2313-1 от 01.10.2020 г.
5. РГ-06-2267-1 от 02.10.2020 г.

До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 15 ноември 2020 г., се допускат:
Входящ номер
1. РГ-06-2124-1 от 25.09.2020 г.
2. РГ-06-2310-1 от 29.09.2020 г.
3. РГ-06-2311-1 от 29.09.2020 г.
4. РГ-06-2257-1 от 29.09.2020 г.
5. РГ-06-2255-1 от 29.09.2020 г. 
6. РГ-06-2281-1 от 02.10.2020 г.
7. РГ-06-2314-1 от 02.10.2020 г.
8. РГ-06-1414-1 от 02.10.2020 г.

Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит.
Комисията за финансов надзор се произнася по заявлението за допускане до изпит в едномесечен срок от подаването му.
Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват.
В писмото, с което всеки от кандидатите ще бъде уведомен относно допускането до изпит, ще бъдат посочени срокове за заплащане на таксата.
Това е последният списък с допуснати кандидати. Следете страницата на КФН и по-специално секция „Новини“, за да получите информация за мястото на провеждане на изпита.

2. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване, представени от „БГ ИНТЕЛЕКТ“ ЕООД, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

3. Одобрява Евгени Недев за член на Съвета на директорите на „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД. Изпраща писмо до дружеството с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряването на още един член на Съвета на директорите.

4. Изпраща писмо до „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобряване на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

5. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД и до УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за преобразуване на договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс”, управляван от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД, чрез вливане в борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX USITS ETF”, управляван от УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД.

6. Изпраща писмо до управляващо дружество (УД) „Актива Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип, както и във връзка с вписване на УД „Актива Асет Мениджмънт” АД в регистъра на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до управляващото дружество „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на национален договорен фонд от отворен тип.

ВУЗФ и VUZF Lab организират Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP) под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисия за финансов надзор


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират Втора международна конференция по въпросите на  PEPP – общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН).
Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври в аулата на ВУЗФ и ще бъде открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и от г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор. Участие в нея ще вземат народни представители от 44-то Народно събрание, водещи експерти от Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващи дружества, финансисти, икономисти и учени от цяла Европа.
Основни доклади по време на форума ще изнесат Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност в  EIOPA, Мати Лепала, генерален секретар, PensionsEurope, Бернар Делбек, старши директор по икономическите въпроси и изследователската дейност, EFAMA, Никола Жанмар, директор Лично и Общо застраховане, Insurance Europe, Мартин Рамхартер, старши съветник по правни и политически въпроси, Министерство на финансите, Австрия, проф. Клаудио Тебалди от Университета Бокони в Милано, проф. Ханс ван Миртен от Университета в Утрехт, Нидерландия, както и много други уважавани експерти с богат практически и научен опит в областта. Сред тях са и водещи преподаватели във ВУЗФ – доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ във VUZF Lab и ръководител на катедра “Финанси”, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството и директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение и ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване” и др.
Във връзка с конференцията беше създадена анкета относно PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване), в която участваха над 300 респонденти. Резултатите от анкетата ще бъдат представени и коментирани по време на събитието от доц. д-р Станислав Димитров.
Това е втората международна конференция по въпросите на PEPP, която ВУЗФ организира, след като през май 2018 г. университетът проведе подобен форум в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. ВУЗФ е и единственото висше училище в България,  което участва активно и инициира провеждането на експертни дискусии, които да подпомогнат разрешаването на потенциални казуси около въвеждането му на регионално и европейско ниво.
Достъпът до форума ще става след предварителна регистрация на емейл: info@vuzflab.eu. Крайният срок за регистрация е 23 октомври 2020 г.
Повече информация за форума, предварителната програма и лекторите, които ще участват в събитието, можете да видите ТУК.

КФН провежда допитване във връзка с използването на облачните услуги като финансова иновация

КФН разработи допитване за използването на облачните услуги от поднадзорни лица, като една от най-популярните финансови иновации, на база проведено проучване през месец юли 2020 г.
Проучването сочи, че облачните услуги се очертават като основно приложимо технологично развитие, което потребителите все повече възприемат и използват. Развитието в облачните технологии предоставя многобройни ползи, както за бизнеса така и за потребителите. Позволява по-голям капацитет за съхранение на информация, повече удобство и достъп до данни и предпочитани услуги. Предлага потенциално увеличаване на надеждността и сигурността на данните и възможности на потребителите да взаимодействат с други хора по иновативен начин.
В настоящото проучване са включени статистически данни на европейско ниво, с цел предоставяне на информация, относно обема на ползваните в България облачни услуги спрямо останалите европейски държави.
След анализ на информацията от допитването КФН ще представи обобщение на резултатите в количествен и качествен план.

Решения от заседание на КФН на 20.10.2020 г.


На заседанието си на 20.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 21 755 000  броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6 011 476 лв. на 27 766 476 лв.
 
2. Одобрява Николай Механджийски за прокурист на управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.
 
3. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на “МАЗАРС” ООД  и „ОДИТКОНСУЛТ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
 
4. Изпраща писмо до „ФИНВИЖЪН” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Решения от заседание на КФН на 20.10.2020 г.


На заседанието си на 20.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Вписва емисия акции, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Емисията е в размер на 21 755 000  броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 6 011 476 лв. на 27 766 476 лв.
 
2. Одобрява Николай Механджийски за прокурист на управляващото дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.
 
3. Изпраща писмо до ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с утвърждаване на “МАЗАРС” ООД  и „ОДИТКОНСУЛТ” ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г.
 
4. Изпраща писмо до „ФИНВИЖЪН” ООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

Приключи 18-то издание на образователната програма “Небанковият финансов сектор в България”


    На 16 октомври 2020 г. се проведе последният уебинар от тридневната образователната програма за ученици на тема „Небанковият финансов сектор в България”, организирана от Комисията за финансов надзор в партньорство с Министерство на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров”.
    По време на уебинара г-жа Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията на българските застрахователи, запозна учениците със същността на застраховането, видовете застраховане и функциите на застрахователния пазар в България. Г-жа Мария Сидова, главен експерт в отдел „Правоприлагане” в управление „Застрахователен надзор”, КФН, представи видовете застрахователен надзор и информация за задължителните застраховки, както и за правата и задълженията на застрахованите и увредените лица.  Мирчо Стоянов, старши експерт в управление „Застрахователен надзор”, участник в  програмата през 2006 година, запозна учениците с дистанционния надзор и проверките на място. Участниците  имаха възможност виртуално да посетят застрахователно дружество, където видяха как функционира застрахователния бизнес, как се завеждат щети и как се обработват обезщетения.
    Първите два уебинара, проведени на 2.10 и 9.10 бяха посветени на осигурителния и капиталовия пазар. Участниците се запознаха със спецификите на пазарите от водещи експерти от КФН и от бизнеса и посетиха виртуално пенсионноосигурително дружество, инвестиционен посредник и Българската фондова борса.
    Програмата беше официално открита на 02.10.2020 г. от председателя на КФН г-н Бойко Атанасов, който акцентира върху знанията като предпоставка за вземане на информирани и компетентни решения при избор на финансови продукти и услуги: "За нас в Комисията е изключително важно да организираме тази образователна програма, защото сме убедени, че информираността и грамотността по финансовите въпроси са част от модела, чрез който възпитаваме отговорни, интелигентни и образовани млади хора с гражданско самосъзнание."
    За първи път програмата се проведе онлайн, което даде възможност на повече участници да се включат в нея. В ХVIII-то издание участваха общо 35 участници –  30 ученици от XI-ти клас и 5 учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от цялата страна. Всички получиха удостоверения за участие в обучението за „Небанковия финансов сектор в България” и изразиха своето задоволство от наученото по време на трите уебинара.

КФН напомня за отменените указания по КСО

Комисията за финансов надзор отново информира , че с решение номер 543 от 23.07.2020 г. са отменени указания относно тълкуване и прилагане на чл.170, ал.1 от КСО, приети с решение по протокол номер 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН. Повече информация може да прочетете тук.

Решения от заседание на КФН на 15.10.2020 г.

На заседанието си на 15.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД.
Емисията в размер 2 000 000 евро, разпределени в 2000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 12.11.2019 г. и дата на падеж 12.11.2024 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Потамиро Лимитид“, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 34 622 броя акции от капитала на „София Хотел Балкан“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Признава придобита квалификация от Марио Панков за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
5. Изпраща писмо до „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ Застрахователно акционерно дружество“ АД, с което уведомява дружеството, че няма правни пречки за сключване на договор за възлагане на външен изпълнител на функцията, следяща за спазване на нормативните изисквания в дружеството.
 
6. Спира образуваното производство за вписване на „Уиннърс Грууп“ ЕООД в регистъра на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което го информира, че КФН не може да даде съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз от “TT Club Mutual Insurance Limited” към „ТТ Club BV“.
 
8. Изпраща писмо до управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество.
 
9. Изпраща писмо до Гаранционния фонд (ГФ) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проект на годишен бюджет на ГФ за 2021 г.

Решения от заседание на КФН на 15.10.2020 г.


На заседанието си на 15.10.2020 г. КФН реши:
 
1. Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Финанс Директ“ АД.
Емисията в размер 2 000 000 евро, разпределени в 2000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност на една облигация от 1000 евро, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75%, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 12.11.2019 г. и дата на падеж 12.11.2024 г.
Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Потамиро Лимитид“, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 34 622 броя акции от капитала на „София Хотел Балкан“ АД от останалите акционери на дружеството.
 
3. Признава придобита квалификация от Марио Панков за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
 
4. Утвърждава „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД и „ОДИТ-КОРЕКТ“ ООД като одитори за извършване на съвместна проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД.
 
5. Изпраща писмо до „Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания“ Застрахователно акционерно дружество“ АД, с което уведомява дружеството, че няма правни пречки за сключване на договор за възлагане на външен изпълнител на функцията, следяща за спазване на нормативните изисквания в дружеството.
 
6. Спира образуваното производство за вписване на „Уиннърс Грууп“ ЕООД в регистъра на лицата, които могат да извършват дейност като обвързан агент, воден от КФН.
 
7. Изпраща писмо до компетентния надзорен орган на Обединеното кралство, с което го информира, че КФН не може да даде съгласие за прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз от “TT Club Mutual Insurance Limited” към „ТТ Club BV“.
 
8. Изпраща писмо до управляващото дружество „ЕФ Асет Мениджмънт” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с разширяване на обхвата на лиценза за извършване на дейност като управляващо дружество.
 
9. Изпраща писмо до Гаранционния фонд (ГФ) с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проект на годишен бюджет на ГФ за 2021 г.