КФН провежда допитване във връзка с използването на облачните услуги като финансова иновация

КФН разработи допитване за използването на облачните услуги от поднадзорни лица, като една от най-популярните финансови иновации, на база проведено проучване през месец юли 2020 г.
Проучването сочи, че облачните услуги се очертават като основно приложимо технологично развитие, което потребителите все повече възприемат и използват. Развитието в облачните технологии предоставя многобройни ползи, както за бизнеса така и за потребителите. Позволява по-голям капацитет за съхранение на информация, повече удобство и достъп до данни и предпочитани услуги. Предлага потенциално увеличаване на надеждността и сигурността на данните и възможности на потребителите да взаимодействат с други хора по иновативен начин.
В настоящото проучване са включени статистически данни на европейско ниво, с цел предоставяне на информация, относно обема на ползваните в България облачни услуги спрямо останалите европейски държави.
След анализ на информацията от допитването КФН ще представи обобщение на резултатите в количествен и качествен план.

КФН провежда допитване във връзка с използването на облачните услуги като финансова иновация

КФН разработи допитване за използването на облачните услуги от поднадзорни лица, като една от най-популярните финансови иновации, на база проведено проучване през месец юли 2020 г.
Проучването сочи, че облачните услуги се очертават като основно приложимо технологично развитие, което потребителите все повече възприемат и използват. Развитието в облачните технологии предоставя многобройни ползи, както за бизнеса така и за потребителите. Позволява по-голям капацитет за съхранение на информация, повече удобство и достъп до данни и предпочитани услуги. Предлага потенциално увеличаване на надеждността и сигурността на данните и възможности на потребителите да взаимодействат с други хора по иновативен начин.
В настоящото проучване са включени статистически данни на европейско ниво, с цел предоставяне на информация, относно обема на ползваните в България облачни услуги спрямо останалите европейски държави.
След анализ на информацията от допитването КФН ще представи обобщение на резултатите в количествен и качествен план.