ВУЗФ и VUZF Lab организират Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP) под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисия за финансов надзор


Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират Втора международна конференция по въпросите на  PEPP – общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН).
Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври в аулата на ВУЗФ и ще бъде открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и от г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор. Участие в нея ще вземат народни представители от 44-то Народно събрание, водещи експерти от Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващи дружества, финансисти, икономисти и учени от цяла Европа.
Основни доклади по време на форума ще изнесат Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност в  EIOPA, Мати Лепала, генерален секретар, PensionsEurope, Бернар Делбек, старши директор по икономическите въпроси и изследователската дейност, EFAMA, Никола Жанмар, директор Лично и Общо застраховане, Insurance Europe, Мартин Рамхартер, старши съветник по правни и политически въпроси, Министерство на финансите, Австрия, проф. Клаудио Тебалди от Университета Бокони в Милано, проф. Ханс ван Миртен от Университета в Утрехт, Нидерландия, както и много други уважавани експерти с богат практически и научен опит в областта. Сред тях са и водещи преподаватели във ВУЗФ – доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ във VUZF Lab и ръководител на катедра “Финанси”, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството и директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение и ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване” и др.
Във връзка с конференцията беше създадена анкета относно PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване), в която участваха над 300 респонденти. Резултатите от анкетата ще бъдат представени и коментирани по време на събитието от доц. д-р Станислав Димитров.
Това е втората международна конференция по въпросите на PEPP, която ВУЗФ организира, след като през май 2018 г. университетът проведе подобен форум в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. ВУЗФ е и единственото висше училище в България,  което участва активно и инициира провеждането на експертни дискусии, които да подпомогнат разрешаването на потенциални казуси около въвеждането му на регионално и европейско ниво.
Достъпът до форума ще става след предварителна регистрация на емейл: info@vuzflab.eu. Крайният срок за регистрация е 23 октомври 2020 г.
Повече информация за форума, предварителната програма и лекторите, които ще участват в събитието, можете да видите ТУК.

ВУЗФ и VUZF Lab организират Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP) под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисия за финансов надзор

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него VUZF Lab организират Втора международна конференция по въпросите на  PEPP – общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване, под патронажа на Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор (КФН).
Конференцията ще се проведе на 29 и 30 октомври в аулата на ВУЗФ и ще бъде открита от ректора на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов и от г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор. Участие в нея ще вземат народни представители от 44-то Народно събрание, водещи експерти от Министерството на финансите, Комисията за финансов надзор, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, управляващи дружества, финансисти, икономисти и учени от цяла Европа.
Основни доклади по време на форума ще изнесат Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност в  EIOPA, Мати Лепала, генерален секретар, PensionsEurope, Бернар Делбек, старши директор по икономическите въпроси и изследователската дейност, EFAMA, Никола Жанмар, директор Лично и Общо застраховане, Insurance Europe, Мартин Рамхартер, старши съветник по правни и политически въпроси, Министерство на финансите, Австрия, проф. Клаудио Тебалди от Университета Боконив Милано, проф. Ханс ван Миртен от Университета в Утрехт, Нидерландия, както и много други уважавани експерти с богат практически и научен опит в областта. Сред тях са и водещи преподаватели във ВУЗФ – доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ във VUZF Lab и ръководител на катедра “Финанси”, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството и директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение и ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване” и др.
Във връзка с конференцията беше създадена анкета относно PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване), в която участваха над 300 респонденти. Резултатите от анкетата ще бъдат представени и коментирани по време на събитието от доц. д-р Станислав Димитров.
Това е втората международна конференция по въпросите на PEPP, която ВУЗФ организира, след като през май 2018 г. университетът проведе подобен форум в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. ВУЗФ е и единственото висше училище в България,  което участва активно и инициира провеждането на експертни дискусии, които да подпомогнат разрешаването на потенциални казуси около въвеждането му на регионално и европейско ниво.
Достъпът до форума ще става след предварителна регистрация на емейл: info@vuzflab.eu. Крайният срок за регистрация е 23 октомври 2020 г.
Повече информация за форума, предварителната програма и лекторите, които ще участват в събитието, можете да видите ТУК.