КФН напомня за отменените указания по КСО

Комисията за финансов надзор отново информира , че с решение номер 543 от 23.07.2020 г. са отменени указания относно тълкуване и прилагане на чл.170, ал.1 от КСО, приети с решение по протокол номер 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН. Повече информация може да прочетете тук.

КФН напомня за отменените указания по КСО

Комисията за финансов надзор отново информира , че с решение номер 543 от 23.07.2020 г. са отменени указания относно тълкуване и прилагане на чл.170, ал.1 от КСО, приети с решение по протокол номер 6 от 11.02.2004 г. на заседание на КФН. Повече информация може да прочетете тук.