Комисия за финансов надзор организира първа по рода си „Седмица на потребителя”

Инициативата на финансовия регулатор под надслов „Седмица на потребителя” ще се проведе между 4 и 8 юни 2012 г. В програмата са предвидени различни събития, насочени към защита правата на потребителите и развиването на финансовата им култура.  

„Седмица на потребителя” ще започне с образователната програма “Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България”, която обхваща студенти от Стопански факултет на най-старото висше учебно заведение в страната – СУ „Климент Охридски”  Обучението ще бъде официално открито на 4 юни 2012 г. от доц. д-р Тодор Попов, Декан на Стопански факултет към СУ ”Климент Охридски” и от г-жа Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите на финансови услуги, под чиято егида се организират всички мероприятия през „Седмица на потребителя”. Образователният форум, с лектори-експерти от КФН, ще запознае студентите със спецификите трите пазара, регулирани от комисията – капиталов, застрахователен и пенсионноосигурителен, както и с новите тенденции в надзорната дейност. Освен това, образователната програма ще включва и решаването на практически казуси, като например, създаване на инвестиционен портфейл, както и казуси, свързани със застрахователната практика.

Втората образователна инициатива през „Седмицата на потребителя” е насочена към ученици. На 7 юни 2012 г., в сградата на комисията ще бъде организирано обучение за ученици от Националната търговско- банкова гимназия, което е разделено на две части – теоретическа и практическа. В практическата част са включени две посещения – на Българската фондова борса и на застрахователно дружество, където учениците ще се запознаят със спецификата на работа на този тип дружества, ще видят в реално време как протича борсовата търговия и дори ще имат възможност да участват в нея.

Извън образователните инициативи, „Седмицата на потребителя” включва още и среща на ПР специалистите от небанковия финансов сектор, която ще се проведе на 6 юни 2012 г.. На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за общи инициативи между надзорната институция и поднадзорните лица в сферата на повишаването на финансовата грамотност сред потребителите на небанкови финансови услуги. Целта е  да бъдат разработени добри практики в областта на защитата на потребителите и да бъдат организирани съвместни инициативи за подобряването на тяхната финансова култура.

Кулминацията в потребителската седмица, организирана по инициатива на КФН ще бъде първата годишна конференция за защита на потребителите на тема: „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, която ще се проведе на 7 юни 2012 г. от 9:30 ч. в х-л „Кристъл Палас”. Конференцията ще бъде открита от г-н Стоян Мавродиев, Председател на Комисията за финансов надзор, а г-жа Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите на финансови услуги, ще направи презентиця на проектите подготвяни от КФН, насочени към защита на потребителя и финаносвото му образование. Богатата програма на конференцията включва както български, така и международни експерти, сред които г-н Любомир Христов, ChFC – Председател на УС на Институт на дипломираните финансови консултанти, г-н Бари Хорнър, CFP, Член на борда на британския Институт за финансово планиране и Главен изпълнителен директор на Paradigm Norton Financial Planning , г-н Богомил Николов, Изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители” и г-жа Росица Вартоник, председател на фондация „Инициатива за финансова грамотност”.

 

 

„Седмица на потребителя” е първата подобна инициатива, организирана от КФН, като намерението на комисията е тя се превърна в традиционна и да се провежда всяка година. Инициативата е част от политиката на Комисията за финансов надзор, насочена към защита на правата на потребителите на финансови услуги и към развитие на финансовата култура и образование в България.

Подробна програма на семинарите, който ще се проведат на 4 и на 7 юни 2012 г. можете да видите в рубрика „Събития” на интернет страницата на КФН. Всички представители на медиите, които имат интерес към обученията и конференцията, които са част от „Седмицата на потребителя”, могат да заповядат на събитията.

 

Комисия за финансов надзор организира първа по рода си „Седмица на потребителя”

Инициативата на финансовия регулатор под надслов „Седмица на потребителя” ще се проведе между 4 и 8 юни 2012 г. В програмата са предвидени различни събития, насочени към защита правата на потребителите и развиването на финансовата им култура.  

Николай Попов приветства представители на инвестиционната общност в КФН

Днес, 1.06.2012 г., се проведе първа среща, инициирана от новия заместник-председател на КФН, отговарящ за надзора на инвестиционната дейност – господин Николай Попов, с представители на браншовите асоциации. Присъстваха представители на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските банки (АББ), Асоциация на индустриалния капитал (АИК), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД), Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), Асоциацията за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (AДСИЦ).

На срещата новоизбраният заместник-председател получи поздравления за назначението на високоотговорната длъжност от присъстващите. Обсъдени бяха нови възможности за сътрудничество и обмен на мнения между КФН и организациите, с цел по-доброто функциониране на българския капиталов пазар.

Срещата премина изцяло в дух на диалогичност, а след нея представителите на бизнеса се включиха в благотворителната инициатива на КФН по повод първи юни, като закупиха детски рисунки на децата на служители на комисията. Средствата от тях ще бъдат предоставени на деца с диагноза аутизъм.

Представители на Йорданската Комисия по ценни книжа бяха на работно посещение в Комисията за финансов надзор

Тридневното официално работно посещение на представителите на йорданската Комисия по ценни книжа в Комисията за финансов надзор се осъществи по линия на TAIEX (Инструмент за техническа помощ при обмена на информация) към Главна дирекция „Разширяване” на Европейската комисия.  

Йорданската институция е създадена през 1997 г. като автономен административен орган за надзор на капиталовия пазар в Кралство Йордания. Мисията и целите на йорданската комисия, както и на Комисията за финансов надзор на Република България, са свързани със създаването и поддържането на ефективен, справедлив и прозрачен капиталов пазар. Основните й задачи са да бъде осигурена защита на интересите на инвеститорите, защита на капиталовия пазар от различни видове рискове, засилване на доверието в капиталовия пазар, както и усъвършенстване на местното законодателство и дейността на комисията. Поднадзорни лица на йорданската комисия са Фондовата борса в Аман, Депозитаря на ценни книжа, взаимните фондове и инвестиционните посредници. През 2008 г. йорданската комисия се е присъединила към многостранния Меморандум за сътрудничество на IOSCO.

В този смисъл сътрудничеството между двете институции има стабилна основа, а опитът на КФН като институция от страна-членка на ЕС, е изключително важен и полезен за йорданските експерти.

В хода на работното посещение гостите се запознаха с опита на нашата надзорна институция по отношение на практиката на разделяне на сметки, съдържание на договори с клиенти, разделяне на клиентски активи в случай на несъстоятелност, банков сетълмент по сметките и контрола, осъществяван от страна на комисията. Йорданските специалисти бяха осведомени и за отношенията с инвестиционните посредници, както и с видовете отчети, които те предоставят на КФН при изпълнение на задължението за разделяне на сметки. На гостите бяха представени и практически казуси по обсъжданите теми.

Учебната визита даде възможност не само на представителите на йорданската Комисия по ценни книжа, а и на българските им колеги да възприемат нови гледни точки, да откроят добрите практики и да се подготвят по-добре за предизвикателствата, възникващи в глобалния финансов свят.

Комисията за финансов надзор е натрупала значителен опит в организирането на европейски проекти по обучение и засилване на административния капацитет на държави от Балканите (Босна и Херцеговина, и Черна гора), но досега не е имала възможност да посрещне гости от Кралство Йордания, затова настоящото посещение се приема като възможност за разширяване на международните ни контакти и в Близкия Изток.