Комисия за финансов надзор организира първа по рода си „Седмица на потребителя”

Инициативата на финансовия регулатор под надслов „Седмица на потребителя” ще се проведе между 4 и 8 юни 2012 г. В програмата са предвидени различни събития, насочени към защита правата на потребителите и развиването на финансовата им култура.  

„Седмица на потребителя” ще започне с образователната програма “Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България”, която обхваща студенти от Стопански факултет на най-старото висше учебно заведение в страната – СУ „Климент Охридски”  Обучението ще бъде официално открито на 4 юни 2012 г. от доц. д-р Тодор Попов, Декан на Стопански факултет към СУ ”Климент Охридски” и от г-жа Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите на финансови услуги, под чиято егида се организират всички мероприятия през „Седмица на потребителя”. Образователният форум, с лектори-експерти от КФН, ще запознае студентите със спецификите трите пазара, регулирани от комисията – капиталов, застрахователен и пенсионноосигурителен, както и с новите тенденции в надзорната дейност. Освен това, образователната програма ще включва и решаването на практически казуси, като например, създаване на инвестиционен портфейл, както и казуси, свързани със застрахователната практика.

Втората образователна инициатива през „Седмицата на потребителя” е насочена към ученици. На 7 юни 2012 г., в сградата на комисията ще бъде организирано обучение за ученици от Националната търговско- банкова гимназия, което е разделено на две части – теоретическа и практическа. В практическата част са включени две посещения – на Българската фондова борса и на застрахователно дружество, където учениците ще се запознаят със спецификата на работа на този тип дружества, ще видят в реално време как протича борсовата търговия и дори ще имат възможност да участват в нея.

Извън образователните инициативи, „Седмицата на потребителя” включва още и среща на ПР специалистите от небанковия финансов сектор, която ще се проведе на 6 юни 2012 г.. На срещата ще бъдат обсъдени възможностите за общи инициативи между надзорната институция и поднадзорните лица в сферата на повишаването на финансовата грамотност сред потребителите на небанкови финансови услуги. Целта е  да бъдат разработени добри практики в областта на защитата на потребителите и да бъдат организирани съвместни инициативи за подобряването на тяхната финансова култура.

Кулминацията в потребителската седмица, организирана по инициатива на КФН ще бъде първата годишна конференция за защита на потребителите на тема: „Информираност и защита на потребителите на финансови услуги в България”, която ще се проведе на 7 юни 2012 г. от 9:30 ч. в х-л „Кристъл Палас”. Конференцията ще бъде открита от г-н Стоян Мавродиев, Председател на Комисията за финансов надзор, а г-жа Антония Гинева, член на КФН, отговарящ за защита на потребителите на финансови услуги, ще направи презентиця на проектите подготвяни от КФН, насочени към защита на потребителя и финаносвото му образование. Богатата програма на конференцията включва както български, така и международни експерти, сред които г-н Любомир Христов, ChFC – Председател на УС на Институт на дипломираните финансови консултанти, г-н Бари Хорнър, CFP, Член на борда на британския Институт за финансово планиране и Главен изпълнителен директор на Paradigm Norton Financial Planning , г-н Богомил Николов, Изпълнителен директор на Асоциация „Активни потребители” и г-жа Росица Вартоник, председател на фондация „Инициатива за финансова грамотност”.

 

 

„Седмица на потребителя” е първата подобна инициатива, организирана от КФН, като намерението на комисията е тя се превърна в традиционна и да се провежда всяка година. Инициативата е част от политиката на Комисията за финансов надзор, насочена към защита на правата на потребителите на финансови услуги и към развитие на финансовата култура и образование в България.

Подробна програма на семинарите, който ще се проведат на 4 и на 7 юни 2012 г. можете да видите в рубрика „Събития” на интернет страницата на КФН. Всички представители на медиите, които имат интерес към обученията и конференцията, които са част от „Седмицата на потребителя”, могат да заповядат на събитията.

 

Комисия за финансов надзор организира първа по рода си „Седмица на потребителя”

Инициативата на финансовия регулатор под надслов „Седмица на потребителя” ще се проведе между 4 и 8 юни 2012 г. В програмата са предвидени различни събития, насочени към защита правата на потребителите и развиването на финансовата им култура.