Николай Попов приветства представители на инвестиционната общност в КФН

Днес, 1.06.2012 г., се проведе първа среща, инициирана от новия заместник-председател на КФН, отговарящ за надзора на инвестиционната дейност – господин Николай Попов, с представители на браншовите асоциации. Присъстваха представители на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), Асоциацията на българските банки (АББ), Асоциация на индустриалния капитал (АИК), Българска фондова борса (БФБ), Централен депозитар (ЦД), Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ), Асоциацията за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), Асоциация на дружествата със специална инвестиционна цел (AДСИЦ).

На срещата новоизбраният заместник-председател получи поздравления за назначението на високоотговорната длъжност от присъстващите. Обсъдени бяха нови възможности за сътрудничество и обмен на мнения между КФН и организациите, с цел по-доброто функциониране на българския капиталов пазар.

Срещата премина изцяло в дух на диалогичност, а след нея представителите на бизнеса се включиха в благотворителната инициатива на КФН по повод първи юни, като закупиха детски рисунки на децата на служители на комисията. Средствата от тях ще бъдат предоставени на деца с диагноза аутизъм.