Прехвърляне на застрахователен портфейл от Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S

В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Кралство Дания (Danish Financial Supervisory Authority) за осъществено на 31 март 2024 г. прехвърляне на застрахователния портфейл от Codan Forsikring A/S към Alm. Brand Forsikring A/S, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.

Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. октомври 2023 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на компетентния орган на Кралство Дания за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.

Прехвърляне на застрахователен портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Великото херцогство Люксембург (Commissariat aux Assurances) за осъществено на 20 февруари 2024 г. прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.

Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. ноември 2023 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на Commissariat aux Assurances за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.

След прехвърлянето Globality S.A. променя своето наименование на Foyer Global Health S.A. и става правоприемник на всички права и задължения на договорите, сключени от  Foyer Sante S.A., което прекратява своята дейност.

Прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Великото херцогство Люксембург (Commissariat aux Assurances) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Велико херцогство Люксембург относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

Прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life

КФН е уведомена за приключило производство по прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Ирландия (Central Bank of Ireland) за това, че ирландският съд е одобрил прехвърлянето на портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life. Прехвърлянето е произвело действие на 1 декември 2023 г.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Ирландия (Central Bank of Ireland) за предстоящо прехвърляне на застрахователния портфейл от Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Ирландия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на Aetna Health Insurance Company of Europe Designated Activity Company към AWL Health & Life.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”

Комисията за финансов надзор беше уведомена от компетентния орган на Република Италия (IVASS) за предстоящо частично прехвърляне на застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”, включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът. След преглед на представените документи, КФН взе решение за изпращане на писмо до националния компетентен орган на Република Италия относно предоставянето на съгласие за прехвърляне на част от застрахователния портфейл на “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” към “Generali Italia S.p.A.”.

След прехвърлянето “Societa Cattolica di Assicurazione S.p.A.” и “Generali Italia S.p.A.” ще продължат да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.