Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2022 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2022 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2022 г. служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2022 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 96 433 лица, от които 85 926 лица в универсалните фондове и 10 507 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2022 г. съставляват 90,66 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 88,43 на сто в професионалните.

Информация за служебно разпределените лица през 2022 г. може да намерите в раздел Осигурителна дейност/ Статистика / Статистика и анализи / 2022.