Комисията за финансов надзор с призив към обществото да упражни застрахователните си права

Изминалите седмици отбелязаха ръст на застрахователни събития, настъпили вследствие на природни катаклизми – опустошителни градушки и наводнения в редица населени места. Щетите, засегнали хиляди хора, са предимно имуществени и изискват бърза намеса, както от местната власт, така и от застрахователните компании в страната. С цел навременни и ефективни действия в подкрепа на пострадалите, Комисията за финансов надзор (КФН) напомня на всички застраховани лица с претърпени загуби, че за да се пристъпи към застрахователно покритие на щетите, е необходимо предявяването на претенции към съответния застраховател.

Процесът изисква всяко лице с валидна застраховка на движимо и/или недвижимо имущество, засегнато от природните бедствия в България, да уведоми в писмен вид застрахователя си, за да бъде извършен оглед и дадена оценка на настъпилите щети.

Председателят на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов апелира, както към гражданите да търсят проактивно застрахователните си права, така и към застрахователната общност за приоритетни действия в засегнатите от природните бедствия региони. В официално писмо, той отправи призив към застрахователните компании за максимално ускоряване на процесите по извършване на огледи на увреденото имущество и оценка на настъпилите щети, както и за стриктно спазване на нормативните изисквания и регламентираните срокове при уреждане на застрахователни претенции. Бойко Атанасов категорично отбеляза и, че приоритет на КФН е защитата на потребителите и запазване на тяхното доверие в българския застраховател сектор с думите: „Убеден съм, че общите усилия на регулатора и бизнеса за справяне с последиците от неблагоприятните метеорологични явления, ще имат като резултат по-бързото възстановяване на щетите. Комисията за финансов надзор ще съблюдава коректното изпълнение на процесите и ако има случаи, за които гражданите считат, че се изисква намесата на Комисията, те могат да разчитат на бърза и ефективна реакция от страна на регулатора.