Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов откри първия Investor Day в България

На 11 април Българската фондова борса (БФБ) организира първия по рода си Investor Day в България. Участие в събитието, посветено на развитието на капиталовия пазар в страната и събрало инвестиционния елит на Европа, взеха над 40 от най-големите компании в българския бизнес. Инвеститори, анализатори и заинтересовани страни от индустрията дискутираха визията, ефективността и стратегиите за растеж на българския капиталов пазар.

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) г-н Бойко Атанасов представи основните предизвикателства и посоки за развитие в сферата: „Големите цели и предизвикателства пред инвестиционната общност са да провокираме хората да мислят прагматично, да бъдат предприемачи и все повече да инвестират; да насърчаваме и развитието на новите технологии във финансовия сектор и като резултат да привличаме нови и свежи капитали. Нашата задача е да стимулираме бизнеса в посока на устойчиво развитие, да прилагаме най-добрите инвестиционни практики и да имаме висока отговорност към регулациите, които създават растеж на бизнеса и сигурност у потребителите. Работим в динамични времена и само поставянето на цели не е достатъчно. Трябва да бъдем по-смели в идеите си, да вървим с по-големи крачки и да имаме по-голяма визия за прилагането на гъвкави стратегии за успех. Дълбоко убеден съм, че всички ние, участниците във финансовата индустрия, имаме отговорността да намерим баланса между иновациите, сигурността за потребителите и стабилния  надзор, необходим за поддържане на целостта на пазара. Тук е и най-важната роля на Комисията за финансов надзор и лично Ви гарантирам, че целият екип на КФН ще продължи да я изпълнява с най-високото ниво на професионализъм и отговорност“.

Boyko Atanasov
Председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов открива Investor Day в България

Професионалният симпозиум предостави на аудиторията задълбочено потапяне в иновативните инициативи, пазарното позициониране и финансовите перспективи пред публичните и непублични компании в Централна и Източна Европа. По време на събитието бе обявен най-новият сегмент на БФБ за двойно листване, разработен в партньорство с Deutche Börse. Сегментът разкрива нови възможности пред бизнеса в България, като позволява на всяка компания да се листва едновременно, бързо и лесно и на двете борси.

Първият Investor Day е показател, че срещите на бизнеса с потенциалните инвеститори са сериозен ангажимент за стимулирането на иновативни решения, които да отговарят, както на променящите се нужди на клиентите, така и на борсовите изисквания. Същевременно регулаторната гъвкавост ще продължи да играе решаваща роля за поддържането на благоприятна среда, която подкрепя устойчивия растеж и развитието на капиталовите пазари.

Boyko Atanasov
Г-н Бойко Атанасов, председател на КФН