КФН с участие на Technovation 2024

На 23 април, Комисията за финансов надзор (КФН) бе представена на форума на списание „Мениджър“ – Technovation 2024 от д-р Неда Мужо,  началник отдел „Публични дружества, емитенти на ценни книжа и дружества със специална инвестиционна цел“ .

В събитието, посветено на симбиозата между бизнеса и технологичния сектор, на подпомагането на иновационния потенциал на компаниите, на оптимизирането на дейността на големите индустрии и интегрирането на изкуствения интелект в различни сфери, се включиха водещи мениджъри, експерти с признат опит, предприемачи и инвеститори.

По време на форума, бе застъпена и темата за регулациите в България, тяхното функциониране и произтичащите от тях ползи за Fintech. Д-р Мужо коментира, че „целият бизнес, който се създава по света, има нужда от един регулатор, който да е предвидим и прозрачен, в защита на потребителите в цял свят, а законът за цифровата оперативна устойчивост – DORA, ще даде първата стъпка, за да може Европа да стане лидер в тази сфера“.

Относно влиянието на изкуствения интелект, тя заяви, че „от страна на регулаторите ИИ дава възможност на Европа да стане лидер в данните и в обработката им; че „когато говорим за ИИ, говорим за нови модели, които може би не са били познати досега“.

„Ако участниците в тази екосистема нямаме прозрачност, предвидимост, споделяне на данни и защита на инвеститора, всичко това, включително и казаното за новите инвеститорите в Европа, няма как да бъде концептирано“ – сподели тя.

Според нея „ролята на регулатора, без значение дали се говори за крипто, която в голяма част е нерегулирана, е такава, че да може да предложи прагматичност и водеща роля в образованието на обществото“.

В тази насока, КФН продължава да осъществява дигиталната си кампания #Инвестирай безопасно, посветена на предпазването на потребителите от измамни инвестиционни схеми и различаването на законните от недобросъвестните посредници.

technovation-2024