Комисията за финансов надзор с участие в юбилейното издание на инициативата “Ring the bell for gender equality”

Г-жа Мария Филипова – зам.-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” на Комисията за финансов надзор (КФН) и г-жа Диана Йорданова – зам.-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на КФН, се включиха в глобалната инициатива „Ring the Bell for Gender Equality“ – „Да удари звънеца за равенство между половете“. Тя е посветена на борсите в света за равнопоставеност на половете при професионалната реализация във финансовата сфера и се провежда за 10-ти пореден път, по повод празника на жените – 8-ми март.

Мария Филипова, Българска фондова борса

Начало на борсовата сесия дадоха дамският мениджърски екип на Българската фондова борса (БФБ) и г-жа Филипова, която се обърна към присъстващите с думите: „Бих искала да благодаря за поканата и за възможността отново да взема участие в това събитие, в рамките на което всички заедно отдаваме заслужено признание на жените професионалисти и лидери, жените с все по-отговорна роля в съвременния свят. С присъствието си днес не само отбелязваме Международния ден на жената, но и изразяваме своята подкрепа на глобалната инициатива за равнопоставеност на половете при професионалната реализация във финансовата сфера. В днешния динамичен свят присъствието на повече жени в бордовете на дружествата от финансовия сектор може съществено да допринесе за постигането на стабилност и предвидимост, както и за устойчив растеж. Ето защо всички ние, водени от общата ни цел за постигане на устойчив растеж и просперитет, преодоляваме различията си и създаваме равни възможности за развитие и разгръщане на потенциала на всички професионалисти, независимо от пола им“.

Maria-Filipova

На тържественото откриване на борсовата сесия присъстваха още доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, г-жа Радослава Масларска, председател на Управителния съвет на БАЛИП и член на Съвета на директорите на БФБ, г-жа Христина Пендичева, държавен експерт в Министерство на финансите и член на Съвета на директорите на БФБ и г-н Васил Големански, изпълнител директор на Централен депозитар и заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ.

Юбилейното издание на „Ring the Bell for Gender Equality“ се провежда под егидата на на World Federation of Exchanges, United Nations Global Compact и UN Women. Тазгодишното послание на ООН “Invest in women. Accelerate growth” е призив за равенство и разпознаване приноса на жените към икономиката.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )