КФН публикува информационни материали, насочени към поднадзорните лица, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852 и потребителите на небанкови финансови услуги

Във връзка с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/852 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2020 година за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги КФН публикува информационни материали, насочени към поднадзорните на КФН лица, попадащи в обхвата на регламентите. Презентациите целят запознаване с основните задължения, които регламентите пораждат за поднадзорните лица и са относими към осигуряване на прозрачност във връзка с преддоговорно и периодично оповестяване на:

  • политиката за интегрирането на рисковете за устойчивостта;
  • неблагоприятните въздействия върху устойчивостта на равнище продукт/субект;
  • политиката за възнагражденията и начинът, по който е съобразена с интегрирането на рисковете за устойчивост;
  • стимулите за екологични или социални характеристики и за устойчиви инвестиции.

Материалите можете да намерите в категория „За потребителя“, подкатегория „Устойчиви финанси“.