Студенти от водещи университети в страната и чужбина участваха в стажантската програма на Комисията за финансов надзор

Комисията за финансов надзор (КФН) и тази година проведе традиционната си стажантска програма за студенти, чиято цел е придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с мисията и целите на регулатора в работата му за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България.

КФН посрещна 7 студента, възпитаници, както на български, така и на чуждестранни висши учебни заведения, измежду които Университета за национално и световно стопанство, Юридическият факултет на Софийския университет, „Bocconi University“ – Милано, „University of Manchester“ – Англия. В рамките на повече от месец студентите бяха част от екипа на Комисията и натрупаха практически знания в дейността на „Международно сътрудничество“, „Надзор на инвестиционната дейност“, „Регулаторни режими на застрахователния надзор“ и дирекция „Правна“.

„За поредна година Комисията за финансов надзор подава ръка на младите хора, в откриване на тяхното професионално призвание. Стажът е мост между учебния процес и работното място, който предоставя практическа основа за знанията и уменията, придобити в университета. Независимо дали става въпрос за изучаване на небанковия финансов сектор, за разбиране на офис културата или усъвършенстване на технически умения, стажовете предлагат на младите хора насоките, от които се нуждаят, за да стартират кариерата си. Те имат възможност да работят заедно с опитни експерти, от които да черпят знания, а те, като техни ментори да им предложат трансформиращо преживяване, което да им позволи да развият умения за критично мислене, способности за решаване на проблеми и по-задълбочена представа за избраната от тях област. В нашето разбиране, участието в стажантската програма е преминаване на интензивен курс за прилагане на полученото образование в реалния свят. Когато младите хора станат преки свидетели на въздействието от тяхната работа, когато им се даде възможност да допринесат за смислени проекти и да видят осезаемите резултати от своите усилия, това е невероятна мотивация. А ние, докато продължаваме да ги подкрепяме и насърчаваме в стремежа им към развитие, не само инвестираме в тяхното бъдеще, но и допринасяме за по-квалифицирана и вдъхновена работна сила“, заяви председателят на КФН – г-н  Бойко Атанасов.

Стажантска програма КФН 2023 година
Стажантска програма на КФН, 2023 година

Получените знания за това как функционира небанковият сектор в България по време на стажантската програма, дават допълнителни възможности за представяне и разгръщат потенциала на младите хора, като същевременно подобряват тяхната автобиография. Наличието на придобит професионален опит в CV-то ги отличава, повишава шансовете за намиране на работа и е предимство пред останалите кандидати.

Стажовете позволяват на младежите да влизат в нови роли, да изпълняват различни функции, да дефинират по-ясно кариерните си цели и да направят информиран избор относно конкретните области на финансите, които искат да специализират. Те участват ежедневно в конкретни бизнес казуси, които им позволяват да придобият умения за решаване на проблеми, да опознаят света на регулациите и технологиите, да следят икономическите тенденции и дигитализацията на небанковия финансов сектор, за да бъдат адаптивни към пазара на труда.

Комисията за финансов надзор реализира и няколко програми за повишаване на финансовата грамотност – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, „Супер силата на младия инвеститор“, „Небанковият финансов сектор в България“. Инициативите отличават институцията като силно ангажирана към каузата новото поколение студенти да усвоява базови финансови понятия, споделен експертен опит и шанс за изграждане на успешна и пълноценна кариера.