КФН публикува форма за установяване удовлетвореността на потребителите на небанкови финансови услуги

КФН изготвя проучване за оценка удовлетвореността от предоставяните от поднадзорни лица инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни услуги и/или продукти. Целта на анкетата е установяване на причините за неудовлетвореност на ползвателите на небанкови финансови услуги, необходимостта от регулаторни промени, повишаване качеството на предоставяните продукти/услуги и оценка на преживяването на потребителите.

За да участвате в проучването, моля да попълните формуляра чрез следния линк: https://forms.gle/9dUXh5zomS2jUjrr5