КФН публикува форма за установяване удовлетвореността на потребителите на небанкови финансови услуги

КФН изготвя проучване за оценка удовлетвореността от предоставяните от поднадзорни лица инвестиционни, застрахователни и пенсионноосигурителни услуги и/или продукти. Целта на анкетата е установяване на причините за неудовлетвореност на ползвателите на небанкови финансови услуги, необходимостта от регулаторни промени, повишаване качеството на предоставяните продукти/услуги и оценка на преживяването на потребителите.

За да участвате в проучването, моля да попълните формуляра чрез следния линк: https://forms.gle/9dUXh5zomS2jUjrr5

Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера

На 4 април в Комисията за финансов надзор (КФН) стартира учебен стаж, под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“. Председателят на Комисията – г-н Бойко Атанасов посрещна учениците от гимназиалните класове на Националната търговско-банкова гимназия и им пожела ползотворни дни, в които да получат основни знания за застрахователния, осигурителния и капиталов пазар в България.

В рамките на 4 дни, заедно с експертите на КФН, младите хора имаха възможността да участват в реални казуси от ежедневието за отношенията между поднадзорните лица и потребителите на небанкови финансови услуги, както и да обсъдят актуални въпроси, свързани с новите макроикономически тенденции, като дигитализация и финтех.

Uchenici
Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова заедно с участниците в учебния стаж

Програмата е част от заложените в плана за действие към Стратегията на КФН (2022-2024) мерки и в подкрепа на Националната стратегия за финансова грамотност, за повишаване на финансовата култура сред подрастващите.

Комисията за финансов надзор проведе учебен стаж на ученици от 11 „б“ клас на Национална търговско-банкова гимназия под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“

Комисията за финансов надзор проведе учебен стаж на ученици от 11-ти клас на Национална търговско-банкова гимназия под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“ в периода 04–07.04.2023 г. В изпълнение на Програмата за защита на потребителите, Стратегията на КФН и в подкрепа на Националната стратегия за финансова грамотност (Приоритет 3: Повишаване на финансовата грамотност на учениците и студентите), КФН работи/предприема действия за повишаване финансовата грамотност на учениците относно пазарните участници в застрахователния, осигурителния и инвестиционен сектор. Основна цел на учебния стаж е изграждане на знания и умения за разумно използване на небанкови финансови продукти и услуги, информираност относно рисковите и ползите от тяхното потребяване и подобряване комуникацията с подрастващите бъдещи инвеститори и потребители на финансови услуги.