КФН публикува информационни материали с цел защита интереса на потребителите

В изпълнение на заложените в Програмата за защита на потребителите (2021 г. – 2024 г.) цели, КФН публикува три видеоматериала, повишаващи нивото на финансова грамотност и осведоменост относно правата на осигурените във фондове за допълнително пенсионно осигуряване, лицата, сключили задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и лицата, проявяващи интерес към закупуване на дялове на колективни инвестиционни схеми. Видеоматериалите можете да намерите в рубриката “За потребителя”, секция “Информация за потребителите“.