КФН публикува информационни материали относно инфлацията, подаване на жалби, застраховането и застрахователните услуги

В изпълнение на заложените в Програмата за защита на потребителите (2021 г. – 2024 г.) цели, КФН публикува три видеоматериала, повишаващи нивото на финансова грамотност и осведоменост относно инфлацията, подаване на жалби в КФН, застраховането и застрахователните услуги. Видеоматериалите са достъпни на интернет страницата на Комисията в рубриката “За потребителя”, раздел “Информация за потребителите“.