Анкета, насочена към инвеститорите

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) в партньорство с националните компетентни органи в областта на инвестиционната дейност, сред които и КФН, публикува на своята интернет страница анкета, насочена към инвеститорите

С нея инвеститорите се приканват да споделят опита си със социалните медии и финансовото инфлуенсърство, както и до каква степен същите оказват влияние върху взетите от тях инвестиционни решения, начините, по които получават информация за евентуални инвестиционни възможности, както и употребата на интернет-базирани приложения за инвестиране във финансови инструменти.

Инвеститорите се приканват до 24 март 2024 г. да попълнят анкетата, като същата е достъпна на 6 езика през следния линк:  https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OnlineInvesting