Публична консултация на Европейската комисия относно някои аспекти на Директивата за правата на акционерите

Европейската комисия проучва оценката на прилагането на някои аспекти на Директивата за правата на акционерите (SRDs), с цел да определи дали въведените изменения от 2017 година са подходящи и да направи препоръки за бъдещи подобрения. Проучването също така разглежда възможните пречки пред упражняването на правата на акционерите в ЕС, като част от заложените цели в инициативата Съюз на капиталовите пазари 2020.

Попълването на анкетата отнема около 30-45 минути, като може да бъде попълнена анонимно, съдържаща комбинация от затворени въпроси (с множество отговори) и въпроси с отворен текст, което ви позволява да предоставите по-подробна обратна връзка. Краят на анкетата дава възможност да качите всякакви документи, които смятате, че биха били полезни за изследването.

Краен срок за участие в публичната консултация: петък, 15 декември 2023 г. Анкетата е достъпна тук.