КФН с участие в 7-мия годишен семинар на тема „Годишно отчитане на публичните компании“

На 1 март Комисията за финансов надзор взе участие в 7-мия годишен семинар на тема „Годишно отчитане на публичните компании“, организиран от „Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите“, съвместно с „Института на дипломираните експерт счетоводители“.

В събитието участваха над 100 директори за връзки с инвеститорите, регистрирани одитори, финансови директори, счетоводители на публични дружества и членове на одитни комитети.

Пред професионалната аудитория експертите от дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН – Димитър Берков и Мариела Чукова, представиха обобщена информация относно констатирани непълноти и несъответствия при предходното отчитане през 2023 г.

Те коментираха и регулаторната гледна точка с цел повишаване качеството на съдържанието на годишното отчитане през настъпващия одитен сезон. Семинарът продължи с насоките, дадени от Европейския орган за ценни книжа (ЕSMA), с Регламента за Таксономията на нефинансовите предприятия и процеса по отчитане на устойчивостта.

54-2A9A9703
96-2A9A9782