КФН работи за по-добра регулаторна и надзорна дейност

 

Анка Костова, директор "Комуникации" в Комисията за финансов надзор, гост в предаването "Бизнес старт"

    Комисията за финансов надзор (КФН) през септември публикува списък с 30 страници на лица, които нямат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на България предвид липсата на лиценз за това. Сред тях няма данни за български потребители.
    От КФН непрекъснато искаме да развиваме регулаторната и надзорна дейност, която осъществяваме, и най-вече да работим в защита на българските потребители. Целим и повишаване на финансовата грамотност сред потребителите, заяви Анка Костова, директор "Комуникации" в Комисията за финансов надзор, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
    "Относно защитата интереса на потребителите създадохме образователна брошура с партньорите от Българската асоциация на лицензираните посредници, с която обясняваме в 10 признака как да следим кои са инвестиционните посредници, които са лицензирани, и как да сме сигурни къде постъпват нашите инвестиции".
    "Един от основните показатели, които трябва да се съблюдават в дадена интернет страница, е секцията как да потърсим правата си", посочи Анка Костова.
    Тя посочи, че други чести явления, базирани на измама, са телефонно обаждане или търсене на контакт с потребителя чрез съобщение в социалните медии.
    "Трябва да се внимава и с договора. В един договор е важно наименованието на инвестиционния посредник, който е титуляр по договора. В страницата на КФН, в раздел "Регистри" може да се установи дали инвестиционният посредник е лицензиран. Важно е да се провери и банковата сметка и дали титулярът съвпада".

    Промените в Закона за пазарите на финансовите инструменти

    Анка Костова уточни, че една от основните промени в закона е, че всяко дружество с издадена емисия ценни книжа ще може да го регистрира в централен депозитар за ценни книжа в друга страна членка на ЕС. "Централният депозитар също така ще трябва да води единна регистрационна система, която да обобщава данните за притежателите на ценни книжа, издадени от български емитенти", подчерта тя.

Цялото видео можете да видите тук.

 

Комисията за финансов надзор и китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането подписаха Меморандум за разбирателство и обмен на информация


    На 23 октомври 2019 г. Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за регулиране на банкирането и застраховането в Китай (CBIRC) подписаха Меморандум за сътрудничество и обмен на информация. На двустранната среща, състояла се в сградата на Комисията, председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов и заместник-председателят на CBIRC – г-н Джу Шумин, официализираха споразумение за обмен на надзорната информация и засилване на сътрудничеството в областта на застрахователния надзор.
    Целта, която и двете страни си поставиха, е Меморандумът да установи процедура за сътрудничество между институциите с цел изпълнение на законовите функции и отговорности при регулирането и надзираването на застрахователния пазар.
    Бойко Атанасов, председател на КФН каза, че „За Комисията за финансов надзор един от основните стълбове на развитие е международното партньорство и сътрудничеството с визия за споделяне на добри практики. Радвам се, че подписаният Меморандум за сътрудничество с китайската Комисия за регулиране на банкирането и застраховането ще развие репутацията ни като още по-устойчив, гледащ в бъдещето и вярващ в партньорството надзорен орган. Наша е и задачата да създаваме и развиваме среда за прогрес на компаниите в небанковия финансов сектор и вярвам, че това е един от възможните начини да я реализираме.“
Memorandum
    Чрез този Меморандум за разбирателство КФН и CBIRC изразяват желанието си за партньорство на базата на взаимно доверие и разбирателство при осъществяване на надзор над трансграничните застрахователни дружества, както и да обменят и споделят информация при спазване на съответните законови разпоредби. Освен това, КФН и CBIRC ще полагат всички възможни усилия да се информират взаимно за всяко едно събитие, което потенциално би нарушило стабилността на поднадзорния субект, който има трансгранична дейност в съответната друга страна.
    Подписването на Меморандума е част от 70-тата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. Сътрудничество между двата надзорни органи е и част от инициативата на Китай „16+1“, насочена към засилване и разширяване на сътрудничеството с шестнайсетте държави от Централна и Източна Европа /ЦИЕ/ – България, Албания, Босна и Херцеговина, Естония, Латвия, Литва, Полша, Република Македония, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватия, Черна гора, Чехия. По време на седмата среща на върха "16+1" в София през 2018 година, провела се под българското Председателство на Съвета на ЕС, бе договорено сътрудничество в областта на инвестициите, транспорта, финансите, науката, образованието и културата.
 

Данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2019 г.


    Представените окончателни данни за стойността и броя на изплатените и предявени претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, включително по рискови групи, към 30.09.2019 г. са публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Общо Застраховане“ „2019“. Данните не включват застрахователните договори, които са сключени при извършване на дейност от застрахователите при правото на установяване или при условията на свобода на предоставяне на услуги.

Какви са рисковете при инвестиции на финансови пазари?


Интервю в телевизия Bulgaria on Аir с Анка Костова, директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ в Комисия за финансов надзор
    Комисията за финансов надзор в началото на септември оповести 30 интернет страници, чрез които се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат това право. След като нямат лиценз, тези лица нямат право да предлагат търговия с финансови инструменти на територията на Република България и да оперират с парите на потребителите. За такава дейност е необходим лиценз, издаден от КФН, а когато идват от страни от Европейския съюз би трябвало да имат издаден лиценз от компетентния орган от някоя от страните на ЕС, която следва да ни изпрати нотификация, че това дружество има право да оперира на българския пазар.
    Ние предприехме действия да затворим интернет сайтовете на база на подадени сигнали. Когато тези дружества нямат лиценз, КФН не може да извършва своята надзорна дейност, която предприема спрямо лицензираните  инвестиционни посредници и не може да защити потребителите.
    КФН предприема и превантивни мерки спрямо потребителите на финансови услуги. Разяснява им  как сами да се предпазват, как да вземат информирано решение относно инвестирането на финансовите пазари.
    Обяснили сме стъпките, които трябва да се предприемат, за да се разбере дали един инвестиционен посредник има право да предлага финансови услуги.
    На интернет страницата на  КФН се поддържа регистър на лицензираните инвестиционни посредници, където са изброени всички по азбучен ред.
    Много лесно всеки потребител може да направи справка дали един инвестиционен посредник има право да предлага инвестиционни услуги и чрез кои сайтове. Може да се провери точното наименование на дружеството, единния идентификационен номер /ЕИК/, кои са представляващите лица и най-важното – кои са сайтовете, чрез които може въпросното дружество да предлага финансови услуги.
    Имаме и безплатен телефон, на който всеки може да се обади и да провери дали въпросното лице има лиценз или не: 0800 40 444.
    Разработили сме секция „Разпознай лицензирания инвестиционен посредник“, в която сме описали 10 признака, по които могат да се отличават лицензираните от нелицензираните инвестиционни посредници.
    Много важно е да се отбележи, че когато става въпрос за предлагане на инвестиционни услуги договорът е задължителен. Без договор никой не може да оперира с Вашите средства. Има няколко задължителни елементи, които трябва да се съблюдават при подписването на договор:
  • Първо, наименованието на дружеството, (има ли го в електронния регистър на КФН).
  • Второ, единният идентификационен номер /ЕИК/ (съвпада ли с този от регистъра).
  • Трето, лицата, които предлагат услугата, същите ли са, които са оторизирани да подписват този договор.
    Ако договорът идва при Вас без име на лице, което представлява дружеството, това е сигурен признак за измама.
    Най-често измамниците действат по телефон. Съветваме, когато някой Ви се обади по телефона да го разпитате откъде има Вашите контакти.
    Другото, което е ярък сигнал за мошеничество, е обещанието за много висока доходност. 50-100 процента доходност в рамките на една седмица е невъзможно да бъде постигната.
    Не трябва хората да се предоверяват на подобна комуникация по телефон или в социалните мрежи. Даването на данни на банкова карта е изключително опасно.
    Най-често сигналите са свързани с комуникация по интернет, чрез онлайн канали. Хората трябва да повишават финансовата си грамотност и да внимават на кого се доверяват, за да не бъдат измамени.
    КФН разчита на сигналите на гражданите и на партньорите от небанковата финансова сфера, например на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, за да гради доверие във финансовите пазари и да се поддържа доверието на потребителите. Необходима е екипна работа, за да се постигнат тези цели.
    Цялото интервю с  Анка Костова може да чуете тук.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България, са актуализирани


    През месец септември 2019 г. в Комисията за финансов надзор (КФН) е получено уведомление от надзорната институция на Ирландия, с което един застраховател преустановява извършването на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България. През периода няма получени уведомления за застрахователни дружествата, които да заявят намерение за извършване на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги. Към 30.09.2019 г. броят на застрахователите със седалище в държава членка на ЕС и ЕИП, които са заявили намерение да извършват дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги възлиза на 644.
    За периода 01.09.2019 г. – 30.09.2019 г. в КФН са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 13 (тринадесет) нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в Република България, както и за 3 (три) застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. В края на периода застрахователните посредници от държави членки, заявили намерение да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, са 2573.
    През месец септември 2019 г. КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на застрахователни дружества или застрахователни посредници със седалище в Република България да извършват дейност на тяхна територия. Общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС се запазва на 17,а на застрахователните посредници на 44.        
    Актуализираните списъци с уведомленията са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.
 

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2019 г.


    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец август 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за максималния размер на техническата лихва


    На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви октомври 2019 г. до 31-ви декември 2019 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Комисията за финансов надзор уважи Деня на застрахователя и наградите “Застрахователи на обществото”


На 01 октомври застрахователният сектор отпразнува своя професионален празник – Деня на застрахователя. Комисията за финансов надзор бе представена на събитието по повод празника от г-жа Илиана Христова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и от г-жа Диана Йорданова – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор".
Г-жа Христова заедно с председателите на Асоциацията на българските застрахователи и Българската асоциация на застрахователните брокери – г-н Константин Велев и г-н Николай Здравков поднесоха поздравления към всички работещи в застрахователния сектор.

На събитието бяха връчени и наградите „Застрахователи за обществото“, с които се отличават добри примери в застраховането, насочени към корпоративната устойчивост и отговорност.

Г-жа Илиана Христова връчи първата награда на Коста Чолаков – главен изпълнителен директор на ДЗИ за мобилно приложение E-SOS, което дава възможност за връзка с екипите на 112 или друг контакт в личния телефон чрез бутона SOS, в случай на нужда.   

Останалите отличени бяха:

II място:
  • ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”: Национална верига ученически мини-волейбол турнири „Малки великани“ за Купата на Булстрад
  • Алианц България: Allianz World Run – Allianz Bulgaria Team Run
 
III място:
  • „ЗД Евроинс „АД : Летен рехабилитационен лагер за двадесет деца с физически увреждания, пребиваващи в Комплекс за социални услуги за деца с увреждания – гр. Самоков.
  • Ай енд Джи Иншурънс Брокерс ООД: „СТАНИ БЕЗОПАСЕН НА ПЪТЯ С АЙ ЕНД ДЖИ БРОКЕРС“.

Доставчиците на интернет мрежи и услуги следва да спрат достъпа до 30 интернет страници в срок до 24 часа


На свое заседание от 26.09.2019 г. КФН взе решение да изпрати искане до Председателя на Софийски районен съд да постанови всички предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа до интернет страници, надлежно описани в Решение на КФН № 1045-ИП/17.09.2019 г. и чрез които в срок до 20.09.2019 г. не е преустановено предлагането на инвестиционни услуги и дейности от лица, които нямат право да предоставят такива услуги;
Председателят на Софийски районен съд разпореди на всички предприятия, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на интернет страницата на КФН, да спрат достъпа от територията на Република България до 30-те изрично посочени в искането на КФН интернет страници.
Преустановяването на достъпа до описаните интернет страници се налага от факта, че чрез същите се предоставят инвестиционни услуги от лица, които нямат право да предоставят такива услуги на територията на Република България.
Разпореждането на Председателя на Софийски районен ведно с интернет страниците, достъпът до които следва да бъде преустановен, може да намерите в прикачения файл.

Данни за застрахователния пазар към 31.07.2019 г.

    Представените данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края месец юли 2019 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.