Данни за застрахователния пазар към 31.07.208 г. и към 30.06.2018 г.


Представените тримесечни образци S.02.01.02 и S.23.01.01 от застрахователите по общо застраховане, животозастраховане, както и от презастрахователите съгласно Регламент (ЕС) 2015/2450 с тримесечни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква "г" от Регламент (ЕС) 2015/35 към края на второто тримесечие на 2018 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Представените месечни данни от застрахователите по общо застраховане и живото застраховане към края на месец юли 2018 г. и данните за второто тримесечие на 2018 г. по общо застраховане, животозастраховане, както  и от презастрахователите съгласно Наредба № 53 от 23.12.2016г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, Застрахователен пазар”, „Статистика” – 2018 г.

Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2018 г.


Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор обяви резултатите от промяната на участие и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2018 г. Данните са получени на база на справките, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор.
През второто тримесечие на 2018 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 52 703 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средства от един пенсионен фонд в друг. Общо 45 180 осигурени лица от подалите заявления през второто тримесечие на 2018 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 134 277 424 лв.
Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през първото полугодие на 2018 г. са общо 92 748. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 274 452 398 лв.
Резултатите от промяната на участие и прехвърлянето на средства от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие и първото полугодие на 2018 г. може да намерите в раздел: Поднадзорни лица / Статистика / Осигурителен пазар / Статистика и анализи / 2018

В следващите три дни ще има временни затруднения при подаване на информация в порталите и регистрите на сайта на Комисията за финансов надзор


Поради извършването на технически дейности във връзка с модернизирането и обновяването на информационната инфраструктура на комисията е възможно в следващите три дни – 15.9.2018 (събота), 16.9.2018 (неделя) и 17.9.2018 г.(понеделник), да има временни затруднения при подаване на данни в порталите и регистрите от сайта на комисията. През този период е възможно да възникнат и временни проблеми с достъпа до някои секции и страници на сайта.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство!

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани


За месец август 2018 г. 4 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 август 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 620.

През месец август 13 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България. Към 31 август 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2384.

През месец август няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

През месец август 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.   
        
Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.