Председателят на КФН Карина Караиванова участва в заседанията на Съветите на надзорниците на ESMA и EIOPA

Председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова участва тази седмица в заседанията на Съветите на надзорниците на два европейски регулатора – Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA). На заседанието на Съвета на надзорниците на ESMA в Братислава бяха обсъдени широк кръг от изключително важни въпроси по функционирането на капиталовите пазари.
 
Централна тема на дискусиите на Съвета на надзорниците на EIOPA във Франкфурт на Майн беше актуална тема за България – стрес-тестовете на застрахователния сектор. Г-жа Караиванова проведе и лична среща с Председателя на EIOPA Габриел Бернардино.
 
Във връзка с участието си в двата важни съвета председателят на КФН Карина Караиванова коментира: „Много ценно за мен беше да получа информация за провежданите и в другите европейски страни стрес-тестове на застрахователи. Този опит ще ни помогне значително да получим навременна и обективна картина на този сектор в България”.
 

Данни за застрахователния пазар към 31.07.2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец юли на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

THE FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION /FSC/ APPOINTED THE NEW INDEPENDENT EXTERNAL REVIEWERS OF THE INSURANCE AND PENSION COMPANIES, WHICH REPLACES CONTRACTS WITH RSM BULGARIA

With a Decision dated September 15, 2016, the FSC appointed the new independent external reviewers of the insurance and pension insurance companies, which earlier in 2016 had concluded contracts with RSM BULGARIA. The new appointments follow the fact that on September 2, 2016 the FSC expelled RSM BULGARIA because of substantial incorrect information in the company’s documents. More information on this decision is available on the following address: http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-izklyuchi-rsm-balgariya-ood-ot-spisaka-na-nezavisimite-vanshni-proveryavashti-na-zastrahovateli-i-pensionni-fondove-8206.html

In line with the FSC’s Decision from September 2, 2016 the insurance and pension insurance companies were required to immediately terminate their contracts with RSM BULGARIA and to appoint a new reviewer until September 12, 2016. With today’s Decision the FSC assigns the new independent external reviewers of these companies. Their appointments are available in the attached file.

In regard to the today’s Decision, the Chairperson of the FSC Ms Karina Karaivanova stated the following:
“In order not to delay the process of the reviews of the insurance and pension insurance companies, we have made sure that we could assign the new reviewers as quickly as possible. I would like to confirm our firm intention the reviews of the sector to end until the end of the year.”

THE FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION /FSC/ APPOINTED THE NEW INDEPENDENT EXTERNAL REVIEWERS OF THE INSURANCE AND PENSION COMPANIES, WHICH REPLACES CONTRACTS WITH RSM BULGARIA

With a Decision dated September 15, 2016, the FSC appointed the new independent external reviewers of the insurance and pension insurance companies, which earlier in 2016 had concluded contracts with RSM BULGARIA. The new appointments follow the fact that on September 2, 2016 the FSC expelled RSM BULGARIA because of substantial incorrect information in the company’s documents. More information on this decision is available on the following address: http://www.fsc.bg/bg/novini/kfn-izklyuchi-rsm-balgariya-ood-ot-spisaka-na-nezavisimite-vanshni-proveryavashti-na-zastrahovateli-i-pensionni-fondove-8206.html

In line with the FSC’s Decision from September 2, 2016 the insurance and pension insurance companies were required to immediately terminate their contracts with RSM BULGARIA and to appoint a new reviewer until September 12, 2016. With today’s Decision the FSC assigns the new independent external reviewers of these companies. Their appointments are available in the attached file.

In regard to the today’s Decision, the Chairperson of the FSC Ms Karina Karaivanova stated the following:
“In order not to delay the process of the reviews of the insurance and pension insurance companies, we have made sure that we could assign the new reviewers as quickly as possible. I would like to confirm our firm intention the reviews of the sector to end until the end of the year.”

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР /КФН/ ОПРЕДЕЛИ НОВИТЕ НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ПРОВЕРЯВАЩИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ И ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, КОИТО ДА ЗАМЕНЯТ ДОГОВОРИТЕ С „РСМ БЪЛГАРИЯ”

Със свое решение от 15.09.2016 г. КФН определи новите независими външни проверяващи на застрахователните и пенсионните дружества, които сключиха договори с „РСМ България” по-рано през 2016 г. Новите назначения са в резултат на това, че на 02.09.2016 г. КФН изключи „РСМ България”, заради установена съществена невярна информация в документите на дружеството. Повече подробности за това решение на КФН може да намерите тук.

Съобразно решението на КФН от 02.09.2016 г. застрахователните и пенионноосигурителните дружества бяха длъжни незабавно да прекратят договорите с „РСМ България” и да посочат нов проверяващ до 12 септември. С днешното си решение КФН определя новите независими външни експерти на тези дружества. Имената им  може да намерите в прикрепения файл.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви по повод днешното решение на Комисията:
"За да не бавим процеса по проверките на застрахователните и пенсионноосигурителните дружества, направихме необходимото, за да можем да определим новите проверяващи по най-бързия начин. Потвърждавам категоричното ни намерение проверките на този сектор да приключат до края на годината."

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани

За месец август 6 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали КФН за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 август 2016 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН), че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 542.  
    
През месец август 16 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 5 са преустановили дейност. Към 31 август 2016 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2170, като броят е коригиран, предвид допусната техническа грешка при отчитането през предходен период.     

През август няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2016 г. общият брой на застрахователните дружествата със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 14.       

През месец август 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 август 2016 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 43.             

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Данни за застрахователния и презастрахователния пазар към края на второто тримесечие на 2016 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане, животозастрахователните дружества и презастрахователя към края на месец юни на 2016 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

THE FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION EXPELLED RSM BULGARIA LTD FROM THE LIST OF THE INDEPENDENT EXTERNAL REVIEWERS OF INSURERS AND PENSION FUNDS

With a decision dated 02.09.2016 FSC expelled RSM Bulgaria Ltd. from the list of the independent external reviewers of insurers and pension funds.

An investigation carried out by the Steering Committee and the FSC has unveiled that the documents provided by the company, contained substantial false information. It was found that there is misleading information, provided in the process of selection and appointment of independent external reviewers to carry out the pension funds’ assets reviews and insurance balance sheets reviews. The candidates were required to provide international teams with high qualification and expertise to carry out the reviews. A number of international partners that were reported by RSM Bulgaria Ltd to be part of the review teams did not have any knowledge of their participation in such reviews, CV’s of such international partners were false and they have reported that the signatures on their CV’s submitted to the FSC were not laid by them. Some of them even declared that the submitted CV’s are false. 

The cited documents were the grounds for the selection of RSM Bulgaria Ltd. by the Steering Committee and the FSC, proving the necessary qualification, experience and availability of resources.  

In addition, it was found, that RSM Bulgaria Ltd. continued to report in the regular submission of documents after the start of the reviews, that such persons carried out work in the reviews, which in the investigation was reported by the same persons to be untrue. The misinformation uncovered involves the misuse of names of international responsible managers, actuaries and other team members in the reviews of different insurance undertakings and pension funds.

The investigation was expanded to cover other independent external reviewers, and for no other reviewer there is any evidence for such misinformation.

Based on the evidence that the documents provided by RSM Bulgaria Ltd. contained serious misinformation, the Steering Committee and the FSC have taken a decision to expel RSM Bulgaria Ltd. from the list of independent external reviewers who can perform reviews in the insurance and the pension funds sector and has cancelled all individual decisions for appointment of RSM Bulgaria Ltd. as an independent external reviewer. The insurers and the pension insurance companies are required to terminate immediately the contracts with RSM Bulgaria Ltd. and to select a new independent external reviewer from the approved list  within a time frame which is specified in a new procedure.

The FSC will inform the respective competent authorities for the results of this investigation to request appropriate legal actions against the responsible persons.

The chair of FSC Karina Karaivanova has stated:
“The conducted investigation and the decisions taken show that the Financial Supervision Commission works in a transparent way and in dialogue with all its partners. As the whole purpose of the exercise mandated by the Parliament is to enhance the credibility of insurance sector and the pension funds sector we see no other way than remove RSM Bulgaria Ltd. from the reviews and we will launch offers to find credible international reviewers to replace RSM Bulgaria Ltd. Regardless of all, we are determined to finalize the reviews before the end of this year.”

THE FINANCIAL SUPERVISION COMMISSION EXPELLED RSM BULGARIA LTD FROM THE LIST OF THE INDEPENDENT EXTERNAL REVIEWERS OF INSURERS AND PENSION FUNDS

With a decision dated 02.09.2016 FSC expelled RSM Bulgaria Ltd. from the list of the independent external reviewers of insurers and pension funds.

An investigation carried out by the Steering Committee and the FSC has unveiled that the documents provided by the company, contained substantial false information. It was found that there is misleading information, provided in the process of selection and appointment of independent external reviewers to carry out the pension funds’ assets reviews and insurance balance sheets reviews. The candidates were required to provide international teams with high qualification and expertise to carry out the reviews. A number of international partners that were reported by RSM Bulgaria Ltd to be part of the review teams did not have any knowledge of their participation in such reviews, CV’s of such international partners were false and they have reported that the signatures on their CV’s submitted to the FSC were not laid by them. Some of them even declared that the submitted CV’s are false. 

The cited documents were the grounds for the selection of RSM Bulgaria Ltd. by the Steering Committee and the FSC, proving the necessary qualification, experience and availability of resources.  

In addition, it was found, that RSM Bulgaria Ltd. continued to report in the regular submission of documents after the start of the reviews, that such persons carried out work in the reviews, which in the investigation was reported by the same persons to be untrue. The misinformation uncovered involves the misuse of names of international responsible managers, actuaries and other team members in the reviews of different insurance undertakings and pension funds.

The investigation was expanded to cover other independent external reviewers, and for no other reviewer there is any evidence for such misinformation.

Based on the evidence that the documents provided by RSM Bulgaria Ltd. contained serious misinformation, the Steering Committee and the FSC have taken a decision to expel RSM Bulgaria Ltd. from the list of independent external reviewers who can perform reviews in the insurance and the pension funds sector and has cancelled all individual decisions for appointment of RSM Bulgaria Ltd. as an independent external reviewer. The insurers and the pension insurance companies are required to terminate immediately the contracts with RSM Bulgaria Ltd. and to select a new independent external reviewer from the approved list  within a time frame which is specified in a new procedure.

The FSC will inform the respective competent authorities for the results of this investigation to request appropriate legal actions against the responsible persons.

The chair of FSC Karina Karaivanova has stated:
“The conducted investigation and the decisions taken show that the Financial Supervision Commission works in a transparent way and in dialogue with all its partners. As the whole purpose of the exercise mandated by the Parliament is to enhance the credibility of insurance sector and the pension funds sector we see no other way than remove RSM Bulgaria Ltd. from the reviews and we will launch offers to find credible international reviewers to replace RSM Bulgaria Ltd. Regardless of all, we are determined to finalize the reviews before the end of this year.”

КФН ИЗКЛЮЧИ “РСМ БЪЛГАРИЯ” ООД ОТ СПИСЪКА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ВЪНШНИ ПРОВЕРЯВАЩИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ПЕНСИОННИ ФОНДОВЕ

Със свое решение от 02.09.2016 г. Комисията за финансов надзор (КФН) изключи "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи на застрахователи и пенсионни фондове.

Разследване, извършено от Управляващия комитет (УК) и КФН разкри, че документите, предоставени от компанията, съдържат съществена невярна информация. Установени са неистински данни, предоставени в процеса на избор и назначаване на независими външни консултанти за извършване на прегледи на активите на пенсионни фондове и баланси на застрахователи. В процедурите за подбор и назначаване на независими външни проверяващи кандидатите бяха задължени да предоставят международни екипи с висока квалификация и опит за извършването на прегледите. Редица международни партньори, които са били подадени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като членове на екипите,  са заявили по време на разследването, че не им е известно да са включени  в такива прегледи и посочват, че подписите върху техните автобиографии не са положени от тях. Някои от тях дори заявяват, че подадените техни автобиографии са неверни. 

Цитираните документи бяха съществени основания за избора на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от Управляващия комитет и КФН, тъй като доказваха необходимата квалификация, опит и наличието на ресурси.

В допълнение, установи се, че "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД продължава да отчита в редовното подаване на документи в КФН след началото на прегледите, че тези лица извършват работа в прегледите, което в рамките на разследването бе категорично опровергано от същите лица. Разкритата невярна информация включва злоупотреба с имената на ръководители на екипи, актюери и други членове на екипи в прегледите на различни застрахователи и пенсионни фондове.

Разследването бе разширено, за да обхване други независими външни проверяващи, и за никой друг проверяващ не бе намерено доказателство за такава невярна информация.

Въз основа на доказателствата, че документите, предоставени от "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД съдържат съществена невярна информация, УК и КФН взеха решение да изключат "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от списъка на независимите външни проверяващи, които да могат да извършват проверки на застрахователи и пенсионни фондове, и отмени всички индивидуални решения за назначаване на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД като независим външен проверяващ. Застрахователите и пенсионноосигурителните дружества са длъжни незабавно да прекратят договорите с "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД и да изберат нов проверяващ от одобрения списък, в срокове, които се посочени в нова инструкция за процедурата. КФН ще предаде на съответните компетентни органи  резултатите от това разследване, за предприемане на съответните правни действия срещу отговорните лица.

Председателят на КФН Карина Караиванова заяви:
"Проведеното разследване и взетото решение показват, че Комисията за финансов надзор работи прозрачно в диалог с всички свои партньори. Тъй като целта на прегледите съгласно мандата от парламента е да се повиши доверието в застрахователния сектор и в сектора на пенсионните фондове, не виждаме друг начин освен отстраняването на "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД от процеса на извършване на прегледи и стартираме процедури за избора на надеждни международни проверяващи, които да заменят "РСМ БЪЛГАРИЯ" ООД. Независимо от всичко, ние сме решени да финализираме прегледите преди края на тази година."