Данни за застрахователния пазар към 31.08.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

Данни за застрахователния пазар към 31.08.2015 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите по общо застраховане и животозастрахователните дружества към края на месец август на 2015 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.

КФН организира образователен семинар за ученици

За 13-та поредна година Комисията за финансов надзор (КФН) организира образователен семинар за ученици, посветен на небанковия финансов сектор в България. По традиция образователната програма „Небанковият финансов сектор в България” се провежда съвместно с Министерството на образованието и науката (МОН) и фондация „Атанас Буров”.

В периода 1 септември – 4 септември 22-ма ученици от средните професионални училища в страната с икономически и финансов профил и техните учители ще се обучават по специално разработена програма, която се състои от теоретична част със засилен акцент върху практическите елементи.

Разнообразните лекции ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазари и ще им покажат нагледно най-често срещаните казуси, с които потребителите се сблъскват, използвайки небанкови финансови услуги. Практическата част от обучението включва посещения в КФН, Централния депозитар, Българската фондова борса, Финансова група „Карол”, Застрахователно дружество „Дженерали България Холдинг”, Пенсионно осигурителното дружество NN, както и във Висшето училище по застраховане и финанси, където децата ще се докоснат до реалната среда и ще почувстват спецификата в атмосферата на работа в небанковите структури в България.

Семинарът ще завърши с официална церемония в сградата на КФН на 3 септември 2015 г., на която учениците ще получат удостоверения за успешно завършване на програмата.

Единствената по рода си в страната образователна програма “Небанковият финансов сектор в България”, която се организира вече 13 години съвместно от КФН, МОН и фондация „Атанас Буров”, осигурява отлична възможност за кариерно ориентиране на младите хора и повишава финансовата им грамотност, което е стратегически приоритет на КФН. Увеличаването на знанията за небанковия финансов сектор в страната ще подпомогне професионалното развитие на учениците и е в основата на реализирането на все по-тясна връзка между образованието, институциите и бизнеса.