Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 31  декември  2009 г. 1 151  застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България. Прекратилите дейността на територията на България са 49.
Актуалния списък може да намерите в раздел „Поднадзорни лица” на страницата на КФН.

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 29 юни 2009 г. 1115 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 22 юли 2008 г.  767 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Актуалния списък може да намерите в раздел „Поднадзорни лица” на страницата на КФН.

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 16 ноември  2007 г. 275 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 16 август  2007 г. 160 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 4 юли 2007 г. 114 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 5 юни 2007 г. 103 застрахователни посредници, чрез съответните регулаторни институции, са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 8 май 2007 г. 70 застрахователни посредници чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 2 април 2007 г. 58 застрахователни посредници чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 2 март 2007 г. 40 застрахователни посредници чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България

Към 30 януари 2007 г. седем застрахователни посредници чрез съответните регулаторни институции са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България.
Списък на застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество в България