Резултати от изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант

Резултатите на лицата, успешно положили изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, проведен на на  18 февруари 2007 са готови.

Желаещите, които искат да получат повече информация във връзка с резултатите от изпита, могат да се обърнат към Христина Димитрова – експерт-икономист /тел. 94 04 831/ и Мария Русева – експерт-икономист /тел. 9404 584/ в  управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН от 5 до 9 март 2007 г. от 9.30 ч. до 17 ч.