Обсъдена бе необходимостта от актуализиране на правилата за работа с КОБОС

Вчера, 1 март 2007 г., се проведе работна среща между представители на КФН, „БФБ-София” АД и инвестиционните посредници, на която се обсъди необходимостта от актуализиране и адаптиране на правилата за работа с КОБОС в съответствие с промените в законодателството. Със  създаването на новите правила се цели основно да се постигне ограничаване на някои непазарни практики, включително и опитите за пазарни манипулации, както и повишаване на нивото на квалификации на пазарните участници.