УД ,,Пайъниър Асет Мениджмънт” получи временна забрана за публикуването и разпространяването на рекламен материал

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде временна забрана за публикуването и разпространяването на представения в КФН от УД ,,Пайъниър Асет Мениджмънт” СА рекламен материал с наименование „Фондовете на Pioneer Investments”.

Пълния текст на решение 800 може да намерите в раздел „Документи”.