Златолина Мукова е одобрена за член на УС на ЗД “Евро Инс” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобрява Златолина Мукова за член на Управителния съвет на  Застрахователно дружество “Евро Инс” АД.

Пълния текст на решение 833 може да намерите в раздел „Документи”.